مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 7)

Finite element formulation of various four unknown shear deformation theories for functionally graded plates pdf
The Energy and Exergy Analysis of Single Effect Absorption Chiller pdf
تحلیل انرژی و اکسرژی چیلر جذبی تک اثره word
Noise perception of wall-hung gas boilers pdf
درک نویز دیگ های گاز سوز دیواری word
Tabular method of estimating nucleating steam flows pdf
تخمین جریان بخار جوانه زا به کمک روش جدولی word
Simulation and control of an electro-hydraulic actuated clutch pdf
شبیه سازی و کنترل یک کلاچ عملگر الکتروهیدرولیک word
Technique for simultaneously measuring fluctuating velocity, temperature and concentration in non-isothermal flow pdf
تکنیکی برای اندازه گیری همزمان نوسانات سرعت، دما و غلظت در جریان غیر همدما word
Effect of the ratio of specific heats on a small scale solar Brayton cycle pdf
تاثیر نسبت گرماهای ویژه بر روی یک سیکل برایتون مقیاس کوچک word
Prediction of Bias-Ply Tire Deflection Based on Tire Size, Inflation Pressure and Vertical Load pdf
پيش بيني انحراف لايه مورب در تاير براساس اندازه تاير، فشار تورم و بار عمودي word
Mechanical Model for Vegetal Fibers-Reinforced Composite Materials pdf
مدل مکانیکی مواد کامپوزیت تقویت شده توسط الیاف گیاهی word
Fluid-structure interactions and flow induced vibrations: A review pdf
برهم کنش های سیال -سازه و ارتعاشات ناشی از جریان: بصورت مروری word
Numerical Analysis of Welding Residual Stress Relaxation in High-Strength Multilayer Weldment Under Fatigue Loads pdf
Clearance Optimization of Piston/Cylinder Pair Based on Virtual Prototype of Axial Piston Pump pdf
Energy Consumptions of Different Building Heating Systems for Various Meteorological Regions of Iran: A Comparison Study pdf
مصارف انرژی مربوط به سیستم های گرمایشی ساختمان در مناطق مسکونی مختلف ایران یک تحقیق قیاسی word
Study of the process stability of cross wedge rolling pdf
مطالعه پایداری فرایند نورد گوه ای عرضی word
Hybridizing Artificial Bee Colony with Simulated Annealing pdf
ترکیب الگوریتم های کلونی زنبور عسل مصنوعی و تبرید شبیه سازی شده word
Tools optimisation in cross-wedge rolling pdf
بهینه سازی ابزارها در رولینگ گوهی متقاطع word
An Analysis on Eddy Current Flowmeter – A Review pdf
تحلیلی بر فلومتر جریان مخالف ( بازبینی) word
رشد ترک خستگی در فولاد 0.15C-2Cr-Mo-V بعد از تخریب هیدروژنی دمای بالای آن word
THE HYDRO-CANNON NOZZLE OPTIMIZATION pdf
بهینه سازی دهانه هیدرو کانن word
Numerical simulation of ring rolling process for NI-BASE articles pdf
شبیه سازی عددی فرآیند نورد حلقه ای برای مواد نیکلی word
Boundary layers for stress diffusive perturbation in viscoelastic fluids pdf
لایه های مرزی برای اختلال پراکندگی تنشی در سیالهای ویسکوالاستیک word
Magnetic evaluation of fatigue damage in train axles without artificial excitation pdf
ارزیابی مغناطیسی آسیب خستگی در محورهای قطار بدون تحریک مصنوعی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید