مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 6)

Deformation Characteristics Evaluation of Modified Equal Channel Angular Pressing Processes pdf
ارزیابی مشخصات تغییرشکل فرآیند پرس در کانال های زاویه دار همسان ( ECAP ) اصلاح شده word
Super-High Heat Flux Removal Using Sintered Metal Porous Media pdf
تخلیه شار گرمایی فوق بالا با استفاده از محیط متخلخل فلزی زینتر word
Design of HTS Axial Flux Motor for Aircraft Propulsion pdf
طراحی موتور HTS با جریان محوری برای پیشرانش هواپیما word
Fatigue failure of a rear axle shaft of an automobile pdf
شکست خستگی شافت محور عقب یک خودرو word
Simulation of the thermal field of submerged supercritical water jets at near-critical pressures pdf
شبیه سازی میدان گرمایی جت های آبی فوق بحرانی زیر آب در فشارهای تقریبا بحرانی word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
Detailed simulations of primary breakup of turbulent liquid jets in crossflow pdf
شبیه سازی های دقیق از جداسازی اولیه جت های مایع آشفته در جریان ضربدری word
A Comparative Study of AC/DC Converters for High-Power DC Arc Furnace pdf
یک مطالعه قیاسی در مورد کنترل کننده های AC/DC برای کوره قوسی پرقدرت DC word
تاثیر مقدار نیکل بر خواص کششی و استحاله مارتنزیت کرنشی فولاد زنگ نزن 304 word
Finite element Simulation studies of AISI 304 for deep drawing at various temperatures pdf
شبیه سازی اجزاء محدود کشش عمیق AISI 304 در دماهای مختلف word
Technique for simultaneously measuring fluctuating velocity, temperature and concentration in non-isothermal flow pdf
تکنیکی برای اندازه گیری همزمان نوسانات سرعت، دما و غلظت در جریان غیر همدما word
Numerical Analysis of Dynamic Stability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
تحليل عددي پايداري ديناميكي كپسيول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Finite element formulation of various four unknown shear deformation theories for functionally graded plates pdf
Combustion of micron-sized particles of titanium and zirconium pdf
احتراق ذرات میکرونی تیتانیوم و زیرکونیوم word
Thermal performance of gas turbine power plant based on exergy analysis pdf
عملکرد حرارتی نیروگاه توربین گازی مبتنی بر آنالیز اکسرژی word
Buckling of cracked plate reinforced pdf
کمانش صفحه ترک خورده تقویت شده word
On the critical interfacial friction of a two-roll CWR process pdf
مطالعه ای بر اصطکاک سطحی بحرانی فرایند CWR دو غلتکی word
Plastic deformation characteristics of cross-equal channel angular pressing pdf
تعیین مشخصات تغییر شکل پلاستیک در فرآیند پرس در کانال های زاویه دار همسان صلیبی (CROSS- ECAP) word
Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review pdf
مروری بر کاربرد آلیاژهای دارای حافظه شکلی در جداسازی لرزه ای word
Mechanism of Dynamic Instability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
مكانيزم ناپايداري ديناميكي كپسول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Thermo-mechanical characterization of Cu–Al–Ni shape memory alloys elaborated by powder metallurgy pdf
خصوصیات ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni که توسط متالورژی پودر تهیه شده word
Comparison of Thermal Performance of Circular and Elliptical Pin Fin Heat Sinks in Assisting Mixed Convection pdf
مقایسه عملکرد چاه های حرارتی پره سوزنی دایروی و بیضوی در جابجایی ترکیبی مساعد word
Optimal counterweight balancing of spatial mechanisms using voxel-based discretizations pdf
ترازش بهینه ی مکانیزم های سه بعدی با وزنه ی تعادل با استفاده از گسسته سازی المان-مبنا word
Simulation and control of an electro-hydraulic actuated clutch pdf
شبیه سازی و کنترل یک کلاچ عملگر الکتروهیدرولیک word
Improving tool life using cryogenic cooling pdf
بهبود عمر ابزار با استفاده از خنک کننده برودتی word
Predicting Foaming Slag Quality in Electric Arc Furnace Using Power Quality Indices and Fuzzy Method pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید