مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 1)

Thermo-mechanical characterization of Cu–Al–Ni shape memory alloys elaborated by powder metallurgy pdf
خصوصیات ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni که توسط متالورژی پودر تهیه شده word
Elastic and Viscoelastic Foundation Models pdf
مدل های فنداسیون الاستیک و ویسکوالاستیک word
A numerical study of total pressure drop in a loop heat pipe pdf
مطالعه عددی افت فشار کل در یک لوله حرارتی حلقوی word
Numerical study of flows past airfoils with wavy surfaces pdf
مطالعه ی عددی جریان گذرنده از ایرفویل ها با سطوح مواج word
Turbulent Primary Breakup of Round and Plane Liquid Jets in Still Air pdf
فروپاشی اولیه آشفته جت‌های مایع مدور و مسطح در هوای ساکن word
Significance of gas-liquid interfaces for two-phase flows in micro-channels pdf
اهمیت سطح مشترک گاز-مایع برای جریان های دو فازی در میکرو کانال ها word
Non-Fourier Heat Conduction in Carbon Nanotubes pdf
انتقال حرارت هدایتی در نانو تیوب های کربنی word
Numerical modelling of supercritical submerged water jets in a subcritical co-flow pdf
مدلسازی عددی جت های آبی مستغرق فوق بحرانی در یک جریان دوگانه زیر بحرانی word
مطالعه رفتار ترک در لایه نشانی لیزری سوپرآلیاژ IC10 پایه نیکل با انجماد جهت دار word
Numerical simulation of the breakup of a round liquid jet by a coaxial flow of gas with a subgrid Lagrangian breakup model pdf
Computational Fluid Dynamics Approach for Modeling a Non-Newtonian Blood Flow in a Split and Recombine Micromixer pdf
Similarity stagnation point solutions of the Navier–Stokes equations – review and extension pdf
مرور و تعمیمی بر حل تشابهی نقطه سکون برای معادلات ناویر- استوکس word
On the simulation of the flow around a circular cylinder at Re = 140, 000 pdf
شبیه سازی جریان در اطراف سیلندر دایروی در Re=140،000 word
Detailed simulations of primary breakup of turbulent liquid jets in crossflow pdf
شبیه سازی های دقیق از جداسازی اولیه جت های مایع آشفته در جریان ضربدری word
Effect of Natural Fillers on Mechanical Properties of GFRP Composites pdf
اثر پرکننده های طبیعی بر خواص مکانیکی کامپوزیت های GFRP word
Corrosion fatigue behavior of additively manufactured biodegradable porous iron pdf
رفتار خوردگی خستگی ماده افزودنی مصنوعی آهن متخلخل زیست تخریب پذیر word
A Comprehensive Study on EMG Feature Extraction and Classifiers pdf
بررسی جامع استخراج ویژگی الکترومیوگرافی و دسته‌بندی کننده word
تاثیر مقدار نیکل بر خواص کششی و استحاله مارتنزیت کرنشی فولاد زنگ نزن 304 word
Sintered Valve Seat Inserts - Microstructural Characterisation pdf
نشیمنگاه‌های سوپاپ سینتر شده- بررسی‌های ریزساختاری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی مکانیک > مقاله های مهندسی مکانیک و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید