مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 2)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 زمین شناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 زمین شناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 زمین شناسی و یا مقالات قدیمی تر زمین شناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده زمین شناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های زمین شناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI زمین شناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی زمین شناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده زمین شناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)
A new genetic model for the giant ni-cu-pge sulfide deposits associated with the siberian flood basalts
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ
A review of research on spontaneous combustion of coal
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran)
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران)

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید