دانلود کایزن و مدیریت کیفیت

در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) مقاله فارسی با عنوان کایزن و مدیری کیفیت را دانلود نمایید. در زبان ژاپني، کایزن يعني بهبود مستمر، البته بهبودي كه همگان اعم از مديران و كاركنان بايد به آن توجه كنند و تقريباً كم هزينه باشد.
قیمت : 695,000 ریال
شناسه محصول : 2003714
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 152
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : کایزن و مدیریت کیفیت

چکیده

 

کایزن و مدیریت کیفیت

در این بخش از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) مقاله فارسی با عنوان کایزن و مدیری کیفیت را دانلود نمایید. مدیران صنایع و مشاغل مختلف می توانند با بکارگیری اصول کایزن تغییرات شگفت انگییزی در کسب و کار و سازمان های خود ایجاد نمایند. مقاله فارسی کایزن به صورت فایل word برای دانلود آماده شده است.

از 1986 كه كتاب کایزن منتشر شد، واژة «کایزن» به عنوان يكي از مفاهيم كليدي مديريت مطرح و پذيرفته شد. فرهنگ جديد لغات آكسفورد، واژه کایزن را روشي مستمر در بهبود كار، اثربخشي فردي و نظاير آن در قالب فرهنگ كار بيان ميكند. اين واژه در دستور زبان انگليسي جايگاه خاصي دارد.

در زبان ژاپني، کایزن يعني بهبود مستمر، البته بهبودي كه همگان اعم از مديران و كاركنان بايد به آن توجه كنند و تقريباً كم هزينه باشد. فلسفة کایزن، براين اساس بنا شده كه شيوة زندگي ما اعم از كاري، اجتماعي و خانوادگي، بر تلاش در جهت بهبود مستمر تمركز يابد. اين مفهوم براي بسي اري از ژاپنيها به قدري عادي و روشن است كه حتي متوجه دارا بودن و انجام آن نيستند. کایزن سهم بزرگي در موفقيت رقابتي ژاپنيها داشته است.

گرچه بهبودهاي تحت عنوان کایزن كوچك به نظر ميرسند ولي فرايند کایزن در بلندمدت، نتايج چشمگير و هيجانآوري خواهد داشت. مفهوم کایزن، پاسخ به اين سؤال است كه چرا شركتها در ژاپن براي مدتي طولاني، ساكن و بدون حركت نميمانند. تفكر مديران، در كشورهاي غربي، براي ايجاد تغييرات عمده و نوآوري در فناوري، بر اين اصل استوار است كه در كوتاهترين زمان، به آخرين مفاهيم مديريت و روشهاي توليد دست يابند. تأثير نوآوري در تغييرات فناوري، چشمگير و جالب توجه است، در حالي كه فعاليتهاي کایزن، در كوتاهمدت اغلب هيجاني ندارند و بيسروصدا هستند. واقعيت اين است كه نوآوري حركتي سريع براي تغيير فناوري است اما نتايج ناشي از آن اغلب با مشكلاتي همراه است. فرايند کایزن بر پايه تفكر عقل سليم استوار است و با اجراي فعاليتهايي كم هزينه، باعث پيشرفتهاي خارقالعادهاي ميشود. در کایزن دستيابي به موفقيت با خطرپذيري كمتري همراه است و مديران را متحمل هزينههاي گزافي نميكند.

بيشتر فعاليتهاي بينظير مديريتي در ژاپن مانند كنترل كيفيت جامع ، كنترل كيفيت در سطوح شركت  حلقههاي كنترل كيفيت  و روابط كار به روش ژاپني  در واژه کایزن خلاصه ميشود. استفاده از کایزن به جاي واژههايي مانند بهرهوري، كنترل كيفيت جامع، توليد بدون عيب ، توليد بهنگام  و سيستم پيشنهادها ؛ تصوير واضحتري از عملكرد كارخانههاي ژاپني را نشان ميدهد. کایزن مانند چتري همة اين فعاليتها را پوشش ميدهد. البته اين فعاليتها، منحصر به مديريت ژاپني نيست و مديران در هر كجاي دنيا ميتوانند به صورت اصول پايه آن را به كار گيرند. هر شركتي در هر نقطه از جهان و از هر مليتي، با برداشتن گامهاي استوار و انجام فرايندهاي صحيح بايد کایزن را به كار برد و از آن بهره گيرد.

مفاهيم اصولي کایزن

مديريت بايد بعضي مفاهيم اصلي و سيستمها را براي تشخيص راهبرد کایزن و عمل به آن بياموزد، پارهاي از اين مفاهيم عبارتند از:

•        کایزن و مديريت

•        تأكيد بر فرايند، به جاي تأكيد بر نتيجه هدف

•        پيروي از چرخههاي (برنامهريزي، اقدام، مميزي و اجرا) و (استانداردسازي، اقدام، مميزي و اجرا(

•        اولويت بخشي به كيفيت در درجه نخست

•        اظهارنظر براساس آمار و دادههاي صحيح

•        مشتري را فرايند بعدي قلمداد كردن.

کایزن و مديريت

از ديدگاه کایزن مديريت دو وظيفه مهم نگهداري وضع موجود و بهبودبخشي به فرايندها را برعهده دارد.

تأكيد بر فرايند، به جاي تأكيد بر نتيجة هدف  

کایزن، مروج انديشه روند گراپي است، زيرا بهبود فرايندها منجر به بهبود نتايج خواهد شد. بروز نارسايي در دستيابي به نتايج برنامهريزي شده، نشانة وجود نارسايي در فرايند است. مديريت بايد فرايندنگر باشد و با تشخيص خطاهاي فرايند آنها را اصلاح كند. کایزن، بر تلاشهاي انساني تأكيد دارد و اين امر كاملاً مغاير با تفكر غربيهاست كه بر نتيجه هدف تأكيد ميكنند...

Keywords: کایزن
این برای گرایش های: تولید صنعتی، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: مدیریت صنعتی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]