دانلود بررسي تأثير جو اخلاقي سازمان بر اعتماد سازماني و تعهد سازماني در بين دبيران مقطع دبيرستان شهرستان اصفهان سال تحصيلي 92-91

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير جو اخلاقي سازماني بر اعتماد و تعهد سازماني دبيران دوره دبيرستان شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش، دبيران مدارس دبيرستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-91 به تعداد 275 نفر بودند.
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2002835
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات فارسي : 20
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 451 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : بررسي تأثير جو اخلاقي سازمان بر اعتماد سازماني و تعهد سازماني در بين دبيران مقطع دبيرستان شهرستان اصفهان سال تحصيلي 92-91

چکیده

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير جو اخلاقي سازماني بر اعتماد و تعهد سازماني دبيران دوره دبيرستان شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش، دبيران مدارس دبيرستان شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-91 به تعداد 275 نفر بودند. حجم نمونه با روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از فرمول نمونه گيري جامعه محدود در سطح اطمينان نود درصد تعداد حجم نمونه 77 درآمده که 90 پرسشنامه توزيع شد که 84 پرسشنامه برگردانده شد، تعيين گرديد. ابزار جمع آوري داده ها سه پرسشنامه استاندارد جو اخلاقي سازمان کولن، ويکتور و برانسون (1993)، اعتماد سازماني اسکات (2003) و تعهد سازماني آلن و مير (1990) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها، از نرم افزارهاي spss و smart pls استفاده گرديد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بر اساس مدل تحليل مسير در حالت ضريب استاندارد و معناداري مدل در سطح اطمينان 95% ميان جو اخلاقي و اعتماد و تعهد از يک سو و ميان اعتماد و تعهد از ديگر سو رابطه علي معناداري وجود دارد. علاقه مندي سازماني، کارايي، دوستي، روحيه کارگروهي، معنويات فردي بر اعتماد سازماني تاثير دارد و ضمن اين که بيشترين تاثيرات بر اعتماد سازماني به ترتيب مربوط به بعد کارايي و دوستي است. علاقه مندي فردي، دوستي، روحيه کارگروهي، مسئوليت اجتماعي، معنويات فردي بر تعهد سازماني تاثير دارد و ضمن اين که بيشترين تاثير مربوط به بعد دوستي است.

واژه هاي کليدي: جو اخلاقي سازماني، اعتماد سازماني، تعهد سازماني، دبيران دوره دبيرستان.

Keywords: مقاله رایگان تعهد سازمانی اعتماد سازماني
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت دولتی > محصولات قابل دانلود مدیریت دولتی > تحقیق های آماده مدیریت دولتی > بررسي تأثير جو اخلاقي سازمان بر اعتماد سازماني و تعهد سازماني در بين دبيران مقطع دبيرستان شهرستان اصفهان سال تحصيلي 92-91