Skip Navigation Links
 

لیست مقاله های معماری با ترجمه فارسی در ادامه همین صفحه ارائه شده اند. در لیست مقاله های معماری با ترجمه فارسی می توانید عنوان انگلیسی مقاله معماری، عنوان فارسی مقاله معماری و سایر مشخصات مقاله معماری اعم از ناشر و نویسنده مقاله معماری، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله معماری را مشاهده نمایید. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI معماری یا اصل مقاله کنفرانسی معماری را به صورت رایگان دانلود نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI معماری می توانید چکیده انگلیسی مقاله معماری و ترجمه فارسی چکیده مقاله معماری را ملاحظه نمایید. 

پس از دانلود رایگان مقاله ISI معماری و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله معماری می توانید اقدام به خرید مقاله ترجمه شده معماری نمایید. جهت خرید مقاله معماری با ترجمه فارسی روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله ترجمه شده معماری مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده معماری مورد نظر خود را دانلود نمایید.

همه مقالات ترجمه شده معماری پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Word تایپ شده است. دانشجویان رشته مهندسی معماری می توانند از فایل Word ترجمه مقاله معماری در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند.

لینک دانلود مقاله خریداری شده معماری با ترجمه فارسی در صفحه کاربری شما فعال می شود. همچنین لینک دانلود محصولات خریداری شده برای شما ایمیل می شود.

تعداد بازدید : 10646

Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Planning of sustainable cities in view of green architecture pdf
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning pdf
انسجام و از هم گسیختگی در آموزش معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM pdf
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان word
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies pdf
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه word
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal pdf
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration pdf
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار word
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications pdf
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی word
Yielding Pressure of Spread Footing above Multiple Voids pdf
فشار تسلیم پی گسترده بر بالای تهی گاه های چندگانه word
Sustainable Urban Forms :Their Typologies, Models, and Concepts pdf
فرم های ماندگار شهری: تیپولوژی، مدل ها و مفاهیم آنها word
Perspectives of double skin facade systems in buildings and energy saving pdf
چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی word
From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty Together Again pdf
از بریکولاژ تا اسطوره، یا چگونه هامپتی و دامپتی را دوباره بهم رساند word
ARCHITECTS PREDICT LAY EVALUATIONS OF LARGE CONTEMPORARY BUILDINGS:WHOSE CONCEPTUAL PROPERTIES? pdf
معماران ارزش گذاری بناهای بزرگ کنونی را پیش بینی مینمایند: ویژگیهای مفهومی چه کسی؟ word
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice pdf
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning pdf
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری word
Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal pdf
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید