Skip Navigation Links

مقاله ترجمه شده سلولی و مولکولی برای دانلود از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) ارائه شده اند. در ادامه همین صفحه می توانید لیست مقالات ترجمه شده سلولی و مولکولی را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به دانلود مقاله ترجمه شده سلولی و مولکولی نمایید. قبل از دانلود مقاله ترجمه شده سلولی و مولکولی می توانید کلیه مشخصات مقاله سلولی و مولکولی را در لیست مقالات ترجمه شده سلولی و مولکولی همین صفحه مشاهده نمایید. برای دانلود رایگان مقاله سلولی و مولکولی روی دکمه "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله ISI سلولی و مولکولی می توانید چکیده انگلیسی مقاله سلولی و مولکولی و ترجمه فارسی آن را مشاهده نمایید.  

پس از بررسی مقاله انگلیسی سلولی و مولکولی در صورت تمایل برای تهیه ترجمه فارسی آن و برای تکمیل فرایند دانلود مقاله سلولی و مولکولی با ترجمه فارسی روی دکمه "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله سلولی و مولکولی را دانلود نمایید. لینک دانلود مقاله ترجمه شده سلولی و مولکولی به ایمیل شما ارسال می شود. همچنین لینک دانلود مقالات سلولی و مولکولی در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود.

تعداد بازدید : 9356


مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی نمایید.

MicroRNAs and DNA damage response
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA
New Insights into Replication Clamp Unloading
بینش جدید درباره ی خروج پروتئین کلامپ همانند سازی
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
Germline Stem Cells
سلولهای بنیادی جنسی
Four faces of cellular senescence
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات)
Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA
Translational control by 30-UTR-binding proteins
کنترل ترجمه به وسیله‌ی پروتئین‌های متصل شونده به 3́-UTR
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها
From 3D cell culture to organs-on-chips
از کشت سلولی سه بعدی تا ساختارهای اندام روی تراشه
Mesenchymal stem cell signaling in cancer progression
پيام رساني سلول بنيادي مزانشيمي در پيشرفت سرطان
Introduction to Animal Cell Culture
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی
Oncogenic ERBB3 Mutations in Human Cancers
جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی
Antitumor Peptides from Marine Organisms
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی
عوامل رونويسي انكوژني: اساس سرطان هاي پانكراس مرتبط با التهاب
The nucleolus—guardian of cellular homeostasis and genome integrity
هستک: نگهبان پایداری و همئوستازی سلولی و یکپارچگی ژنوم
Interferon Response in Hepatitis C Virus (HCV) Infection: Lessons from Cell Culture Systems of HCV Infection
واکنش اینترفرون در برابر عفونت ویروس هپاتیت سی (HCV): نکاتی در ارتباط با سیستم های کشت سلولی عفونت HCV
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم
iDNA-Prot: شناسایی پروتئین های متصل شونده به DNA با استفاده از رندوم فرست با مدل گری
Emerging roles for chromatin remodeling in cancer biology
نقشهای جدید برای بازسازی کروماتین در زیست شناسی سرطان
Saturable binding of indisulam to plasma proteins and distribution to human erythrocytes
اتصال اشباع پذیر ایندیزولام به پروتـﺋین های پلاسما و توزیع آن در اریتروسیت های انسانی
Telomeres do the (un)twist: helicase actions at chromosome termini
باز و بسته شدن تلومرها: عملکرد هلیکازها در انتهای کروموزم
Tau phosphorylation: the therapeutic challenge for neurodegenerative disease
فسفریلاسیون Tau: چالش های درمانی برای بیماری های نورودژنراتیو
مسیر بیوژنز miRNA مستقل از Dicer که به کاتالیز Ago نیاز دارد

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید