Skip Navigation Links

  مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 

لیست مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه در ادامه همین صفحه ارائه شده است. در این بخش مقاله های ترجمه شده مدیریت مربوط به کلیه گرایش های رشته مدیریت ارائه شده است. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI مدیریت یا اصل مقاله کنفرانسی مدیریت را به صورت رایگان دانلود نمایید و پس از بررسی و در صورت تمایل ترجمه مقاله مورد نظر خود را خریداری کنید. در لیست مقالات ترجمه شده مدیریت می توانید عنوان انگلیسی مقاله، عنوان فارسی مقاله مدیریت و سایر مشخصات مقاله مدیریت اعم از ناشر و نویسنده مقاله ، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله را مشاهده نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت، می توانید چکیده انگلیسی مقاله مدیریت و ترجمه آن را ملاحظه نمایید. پس از دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی آن می توانید به خرید ترجمه فارسی اقدام کنید.   

برای خرید ترجمه فارسی مقاله مورد نظر خود روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله انگلیسی به همراه ترجمه مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده مدیریت مورد نظر خود را دانلود نمایید.  

لینک دانلود مقاله ترجمه شده به همراه اصل مقاله مدیریت برای شما ایمیل می شود. همچنین لینک دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت در ناحیه کاربری شما در پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) نیز فعال می شود. 

این مقالات مدیریت به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Wordتایپ شده است. دانشجویان رشته  مدیریت می توانند از فایل Word مقاله مدیریت در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند. این بخش همواره آپدیت می شود و گروه مدیریت، مقالات ترجمه شده جدیدی را به این مجموعه اضافه می نماید و مجموعه مقالات ترجمه شده مدیریت مرتبا کاملتر می گردد.

تعداد بازدید : 25300

Financial conservatism of private firms pdf
محافظه کاری مالی شرکت های خصوصی word
The association between audit committee effectiveness and audit risk pdf
ارتباط میان اثربخشی کمیته بازرسی و ریسک بازرسی word
حاکمیت شرکتی، تصمیم گیری های مدیریت مالی و عملکرد شرکت: شواهدی از صنعت دریایی word
Earnings Volatility and Earnings Prediction: Analysis and UK Evidence pdf
پیش‌بینی و نوسانات درآمدی: تحلیل و شواهدی از انگلستان word
Electronics: A case study of economic value added in target costing pdf
گروه الکترونیکس: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف word
Investors’ Reaction to the Implementation of Corporate Governance Mechanisms pdf
واکنش سرمایه‌گذاران به اجرای ساختارهای نظارت مشارکتی word
Accountability and the Public Interest in the Nonprofit Sector: A Conceptual Framework pdf
پاسخگویی و منافع عمومی در سازمان های غیر انتفاعی: یک چارچوب مفهومی word
Business strategy, executive compensation and firm performance pdf
استراتژی کسب وکار، حقوق و مزایای مدیران اجرایی و عملکرد شرکت word
Capital Structure, Cash Holdings and Firm Value: a Study of Brazilian Listed Firms pdf
ساختارسرمایه، دارایی نقدی و ارزش شرکت: مطالعه شرکت های فهرست شده برزیلی word
QRP: a CMMI Appraisal Tool for Project Quality Management pdf
QRP: ابزار ارزیابی CMMI برای مدیریت کیفیت پروژه word
Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance pdf
Building blocks for adaptable factory systems pdf
روبات شناسی و تولید یکپارچه ی کامپیوتری word
Evaluation of Productivity, Quality and Flexibility of an Advanced Manufacturing System pdf
ارزیابی بهره وری، کیفیت، و انعطاف پذیری یک سیستم صنعتی پیشرفته word
Multiple Attributes Decision Making Approach by TOPSIS Technique pdf
روش تصمیم‌گیری چند شاخصه با استفاده از تکتیک تاپسیس word
Connecting absorptive capacity and open innovation pdf
ارتباط دهی ظرفیت جذب و نوآوری باز word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه ریزی هدف، برای برنامه تولید انبوه با محدودیت بهره برداری از منابع word
Managing Capacity in the High-Tech Industry: A Review of Literature pdf
سرمایه گذاری ظرفیت از طریق ارزش گذاری گزینه ها word
Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects pdf
بهره وری نیروی کار و امکان توسعه آن با استفاده از روشهای مدیریت دانش word
The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences pdf
احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد word
A more efficient production using quality tools and human resources management pdf
تولید کارآمد تر با استفاده از ابزارهای کیفیت و مدیریت منابع انسانی word
City bus routing model for minimal energy consumption pdf
مدل مسيريابي اتوبوس شهري جهت كمينه‌سازي مصرف انرژي word
The Utility Theory in Maintenance and Repair Strategy) Oleg Kaplinski( pdf
نظریه ی سودمند بودن در استراتژی تعمیر و نگهداری (Oleg Kaplinski) word
Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance pdf
هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاءعملکرد word
Hidden maintenance opportunities in discrete and complex production lines pdf
فرصتهای تعمير و نگهداری پنهان در خطوط تولید گسسته و پیچیده word
Explanatory study towards analysis the relationship between Total Quality Management and Knowledge Management pdf
مطالعه تبیینی تجزیه و تحلیل رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش word
Managing for quality through knowledge management pdf
مدیریت کیفیت از طریق مدیریت دانش word
Supply chain management in the Brazilian automobile industry: bottlenecks for steadier growth pdf
مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهای موجود برای رشد پایدارتر word
A goal programming model for aggregate production planning with resource utilization constraint pdf
مدل برنامه‌ریزی هدف برای طرح تولید انبوه دارای محدودیات استفاده از منابع word
Knowledge Management and its Relationship with TQM pdf
مدیریت دانش وارتباط آن با مدیریت کیفیت جامع word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید