مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 5)

Collagen orientation and molecular spacing during creep and stress-relaxation in soft connective tissues pdf
جهت گیری کلاژن و فاصله مولکولی در بافت های پیوندی نرم حین خزش و رهاسازی تنش word
Annals of Biomedical Engineering pdf
ویسکوالاستیسیته غیرخطی رباط word
Development of control system for magnetically targeted drug delivery pdf
طراحی یک سیستم کنترلی برای تحویل دارو بطور مغناطیسی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید