مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 9)

Preclinical development of a miR-132 inhibitor for heart failure treatment pdf
تولید پیش بالینی مهارکننده‌ی miR-132 برای درمان نارسایی قلبی word
Antifungal drug resistance: evolution, mechanisms and impact pdf
مقاومت داروی ضدقارچ: تکامل، مکانیسم ها و اثرگذاری word
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report pdf
رمدسیویر برای درمان کووید-19--گزارش مقدماتی word
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Liraglutide: A Once-Daily Incretin Mimetic for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus pdf
لیراگلوتاید: یک اینکرتین تقلیدی با مصرف یکبار در روز برای درمان دیابت نوع 2 word
لیراگلوتاید: مرور استفاده از این دارو در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع 2 word
Benefit of Oleuropein Aglycone for Alzheimer’s Disease by Promoting Autophagy pdf
مزایای اولئوروپین آگلیکون برای بیماری آلزایمر با افزایش اتوفاژی word
Antibacterial activity, inflammatory response, coagulation and cytotoxicity effects of silver nanoparticles pdf
فعالیت ضدباکتریایی، پاسخ التهابی، اثرات انعقادی و سمیت سلولی نانوذرات نقره word
Photogrammetric Analysis of Attractiveness in Indian Faces pdf
تجزیه و تحلیل تصویرسنجی جذابیت در چهره‌های هندی word
Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy pdf
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع word
Mechanism and Clinical Aspects of the Effects of Chicory on Diabetes pdf
مکانیسم و جنبه‌های بالینی اثرات کاسنی بر دیابت word
Statin use improves limb salvage after intervention for peripheral arterial disease pdf
A Randomized Trial of Lymphadenectomy in Patients with Advanced Ovarian Neoplasms pdf
کارآزمایی بالینی لنفادنکتومی در بیماران دچار نئوپلاسم‌های تخمدان پیشرفته word
Prevalence of Trichomoniasis among 18-48 Year-old Women in Northwest of Iran pdf
شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران word
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles pdf
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی word
Quality of Life in Iranian Breast Cancer Survivors and Affecting Factors: A Review Article pdf
کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان ایرانی و عوامل موثر بر آن: مقاله‌ی مروری word
Verification of eye lens dose in IMRT by MOSFET measurement pdf
تائید میزان دوز عدسی چشمی در IMRT به وسیله معیار ماسفت word
Subcutaneous emphysema and hypercarbia as a complication of laparoscopic procedure: case report pdf
آمفیزم زیرپوستی و افزایش کربن دی اکسید به عنوان عارضه ی عمل لاپاروسکوپی: گزارش موردی word
Adhesive small bowel obstruction in pregnancy and the use of oral contrast media: a case report pdf
Hysteroscopic management of a heterotopic pregnancy following uterine artery embolization: a case report pdf
مدیریت هیستروسکوپی یک بارداری هتروتوپی پس از آمبولیزاسیون شریان رحمی: یک گزارش موردی word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید