مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 7)

The effects of Pilates on metabolic control and physical performance in adolescents with type 1 diabetes mellitus pdf
اثرات پیلاتس بر کنترل متابولیک و عملکرد فیزیکی در نوجوانان با دیابت ملیتوس نوع 1 word
Novel Tools for Prostate Cancer Prognosis, Diagnosis, and Follow-Up pdf
ابزارهاي جديد براي پيش‌بيني، تشخيص و پيگيري سرطان پروستات word
Management of cardiovascular disease in haemophilia pdf
کنترل بیماری های قلبی عروقی در هموفیلی word
The prevalence of iron deficiency anemia in a Saudi University female students pdf
شیوع آنمی کمبود آهن در دانشجویان دختر یک دانشگاه عربستان سعودی word
Alzheimer's disease: synaptic dysfunction and Aβ pdf
مروری بر بیماری آلزایمر:اختلال عملکرد سیناپسی word
A new player in the puzzle of filovirus entry pdf
نقش جدید در پازل ورود فلاوی ویروس ها word
لکتین های DC-SIGN و L-SIGN نوع C ورود ویروس ابولا به سلول را در cis و trans واسطه گری می کنند word
Molecular Genetic Etiology of Prostate Cancer pdf
علت شناسی ژنتیک مولکولی سرطان پروستات word
THE IMPACT OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS ON IRANIAN CANCER HEALTHCARE pdf
مقاله مروری: تأثیر تحریم های اقتصادی بین المللی بر بهداشت و درمان سرطان در ایران word
Leisure-time physical activity and cardiometabolic risk among children and adolescents pdf
فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان word
Current Status of Biomarkers for Prostate Cancer pdf
وضعيت موجود نشانگرهاي بيولوژيكي براي سرطان پروستات word
Coenzyme Q10 and male infertility: a meta-analysis pdf
کوآنزیم Q10 و ناباروری مردان: فراتحلیل word
A Soft Computing Approach to Kidney Diseases Evaluation pdf
یک روش محاسبه نرم برای ارزیابی بیماری‌های کلیوی word
Novel window on early human neurodevelopment via fetal exosomes in maternal blood pdf
دریچه ای نوین در حوزه رشد عصبی اولیه انسان ها و اگزوسوم های جنین در خون مادر word
Acetylcholinesterase inhibitors: a patent review pdf
مهارکننده های استیل کولین استراز: مرور درمان های ثبت شده word
Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year Study pdf
کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک : یک مطالعه چهار ساله گذشته نگر word
Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences pdf
چرا کودکان تشعشعات مایکروویو بیشتری را نسبت به بزرگسالان جذب می کنند: پیامدها word
Stem Cell Transplantation in Inherited Metabolic Disorders pdf
پیوند سلول های بنیادی در اختلالات متابولیک وراثتی word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید