مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 5)

FMR1 and the fragile X syndrome: Human genome epidemiology review pdf
FMR1 و سندرم X شکننده: مروری بر اپیدمولوژی ژنوم انسان word
Mitochondrial and nuclear DNA damage induced by sulphur mustard in keratinocytes pdf
آسیب های ناشی از گاز خردل (سولفور موستارد) در DNA میتوکندری و هسته در کراتینوسیت ها word
Telomeres do the (un)twist: helicase actions at chromosome termini pdf
باز و بسته شدن تلومرها: عملکرد هلیکازها در انتهای کروموزم word
Interferon-free regimens for the treatment of hepatitis C virus in liver transplant candidates or recipients pdf
رژیم فاقد اینترفرون جهت درمان ویروس هپاتیت سی در متقاضیان پیوند کبد word
Tau phosphorylation: the therapeutic challenge for neurodegenerative disease pdf
فسفریلاسیون Tau: چالش های درمانی برای بیماری های نورودژنراتیو word
Sleep restriction increases free fatty acids in healthy men pdf
محدود کردن خواب اسید های چرب آزاد را در مردان سالم افزایش می دهد word
Effect of Magnetic Field on Cancer Cells pdf
اثر ميدان مغناطيسي در سلول هاي سرطاني word
Zinc ferrite spinel-graphene in magnetophotothermal therapy of cancer pdf
اسپینل فریت روی-گرافن در درمان فتوترمال مغناطیسی سرطان word
وضعیت ویتامین D در کودکان در سن 1-3 سال: مطالعه مقطعی در وکسی، چین word
Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction: mechanisms of oxygensensing pdf
انقباض هیپوکسیک ریوی: مکانیسم های سنجش اکسیژن word
Clinical Utility of Prostate Carcinoma Molecular Diagnostic Tests pdf
كاربرد باليني آزمايشات تشخيص مولكولي سرطان پروستات word
Cholesterol-lowering probiotics: in vitro selection and in vivo testing of bifidobacteria pdf
پروبیوتیک های کاهنده کلسترول: انتخاب برون تنی و آزمایش درون تنی بیفیدوباکتریا word
Protective effect of the standardized green tea seed extract on UVB-induced skin photoaging in hairless mice pdf
اثر حفاظتی عصاره ی چای سبز بر پیر پوستی القا شده با UVB در موش بی مو word
MicroRNAs and Diabetic Complications pdf
miRNA ها و عوارض دیابت word
Challenges in vaccine therapy in hematological malignancies and strategies to overcome them pdf
چالش های واکسن درمانی سرطان خون و راهکارهای غلبه بر آن word
The Epigenome View: An Effort towards Non-Invasive Prenatal Diagnosis pdf
نگاه به اپی ژنوم: تلاشی برای تشخیص غیرتهاجمی قبل از تولد word
The Survey about the Degree of Damage of Radiation-Protective Shields in Operation Room pdf
بررسی پیرامون آسیبهای وارده به لباس های محافط در برابر تابش در اتاق عمل word
Antitumor Activities of Metal Oxide Nanoparticles pdf
فعاليت هاي ضد توموري نانوذرات اكسيد فلزي word
Identification of malnutrition risk factors in hospitalized patients pdf
شناسایی ریسک فاکتورهای سوء تغذیه در بیماران بستری در بیمارستان word
Pulmonary nocardiosis in a 3-year-old child pdf
نوکاردیوسیس ریوی در کودکی سه ساله word
Learning by Example in the Hippocampus pdf
یادگیری به وسیله مثال در هیپوکامپ word
KPJ Healthcare: the first 30 years pdf
بهداشت و درمان KPJ: سی سال نخستین word
A survey on Data Mining approaches for Healthcare pdf
مطالعه ای بر روش‌های داده‌کاوی در حوزه‌ی بهداشت و درمان word
گونه های lactobacillus plantarum به عنوان کشت هایی پروبیوتیک با عملکرد کاهنده ی کلسترول word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید