مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (صفحه 3)

Numerical Analysis of Welding Residual Stress Relaxation in High-Strength Multilayer Weldment Under Fatigue Loads pdf
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
روش رسوبگیری بخار شیمیایی فلز آلی در نانوسیم های GaN با سطح مقطع های مثلثی word
Push rod failure analysis of a mining heavy dump truck pdf
تحلیل شکست میله فشاری یک کامیون کمپرسی سنگین معدنی word
Production of nano/submicron grained AISI 304L stainless steel through the martensite reversion process pdf
تولید نانو فولاد زنگ نزن 304L (ریز دانه-زیر میکرون) توسط فرآیند مارتنزیت برگشتی word
The effect of addition of Nd and Ce on the microstructure and mechanical properties of ZM21 Mg alloy pdf
اثر افزودن Nd و Ce بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم ZM21 word
سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما word
Determination of Residual Stresses Numerically Obtained in ASTM AH36 Steel Welded by TIG Process pdf
تعیین تنش های پسماند ایجاد شده در جوشکاری فولاد ASTM AH36 توسط پروسه ی TIG به صورت عددی word
High Temperature Materials for Gas Turbines: The Present and Future pdf
مواد دما بالا برای توربین ها گازی: حال و آینده word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
The prediction of hot flow behavior of Al–6Mg alloy pdf
پیش بینی رفتار شار گرم آلیاژ Al-Mg6 word
THE REALITY OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL PRODUCTS pdf
تحقق ساخت محصولات با مواد مدرج تابعی word
سنتز نانو میله های پیریت FeS2 با یک روش هیدروترمال ساده و فعالیت فوتوکاتالیستی آن word
Thin Solid Films pdf
Ultrasonic spot welding of magnesium alloy to titanium alloy pdf
جوشکاری نقطه ای اولتراسونیکِ آلیاژ منیزیم به آلیاژ تیتانیوم word
Microstructure and properties of ultra-fine grain Cu–Cr alloy prepared by equal-channel angular pressing pdf
ریزساختار و خواص آلیاژ فوق ریزدانه Cu-Cr تولید شده به روش پرس زاویه ای هم محور(ECAP) word
Sintered Valve Seat Inserts - Microstructural Characterisation pdf
نشیمنگاه‌های سوپاپ سینتر شده- بررسی‌های ریزساختاری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مواد

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید