مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی نمایید.

Review on natural dye sensitized solar cells: Operation, materials and methods
مروری بر سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌های طبیعی: ساخت، مواد و روش‌ها
Microstructure of an experimental Ni base superalloy under various casting conditions
میکروساختار یک سوپرآلیاژ آزمایشی نیکلی تحت شرایط گوناگون ریخته گری
Numerical Analysis of Welding Residual Stress Relaxation in High-Strength Multilayer Weldment Under Fatigue Loads
A Study on Warm Hydroforming of Al and Mg Sheet Materials: Mechanism and Proper Temperature Conditions
بررسی فرآیند هیدروفرمینگ ورق های آلومینیمی و منیزیمی: مکانیزم و شرایط دمایی مناسب
THE REALITY OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIAL PRODUCTS
تحقق ساخت محصولات با مواد مدرج تابعی
Microstructure and thermal expansion behavior of spray-deposited Al–50Si
میکروساختار و رفتار انبساط گرمایی Al-50Si رسوب داده شده بوسیله پاشش
The effect of addition of Nd and Ce on the microstructure and mechanical properties of ZM21 Mg alloy
اثر افزودن Nd و Ce بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم ZM21
Ultrasonic spot welding of magnesium alloy to titanium alloy
جوشکاری نقطه ای اولتراسونیکِ آلیاژ منیزیم به آلیاژ تیتانیوم
Effects of heat treatment on mechanical properties of modified cast AISI D3 tool steel
تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد ابزار اصلاح و ریخته گری شده AISI D3
High Temperature Fatigue Behavior of Eutectic Al-Si-Alloys used for Piston Production
رفتار خستگی آلیاژهای AL-Si یوتکتیک در دمای بالا مورد استفاده برای تولید پیستون
Microstructure and mechanical properties of Al/SiO2 composite produced by CAR process
خواص مکانیکی و ریزساختار ترکیب Al/SiO2 ساخته شده به روش فرآیند CAR
Comparison Study of Microstructure and Phase Evolution in Mg-Nd- and Mg-Gd-Based Alloys
مطالعه مقایسه ای روی ریزساختار و تحول فازی در آلیاژهای پایه Mg-Nd و Mg-Gd
High Temperature Materials for Gas Turbines: The Present and Future
مواد دما بالا برای توربین ها گازی: حال و آینده
The relation between liquation and solidification cracks in pulsed laser welding of 2024 aluminium alloy
رابطه میان ترک های ذوب و انجماد در جوشکاری پالس لیزری آلیاژ آلومینیوم 2024
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al
هترواپیتاکسی سه بعدی : مسیری جدید برای ترکیب یکپارچه مواد نامتناسب با سیلیکون
The effect of HfC content on mechanical properties HfC–W composites
تأثیر مقدار HfC بر خواص مکانیکی کامپوزیت های HfC-W
The prediction of hot flow behavior of Al–6Mg alloy
پیش بینی رفتار شار گرم آلیاژ Al-Mg6
Production of nano/submicron grained AISI 304L stainless steel through the martensite reversion process
تولید نانو فولاد زنگ نزن 304L (ریز دانه-زیر میکرون) توسط فرآیند مارتنزیت برگشتی
سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما

Skip Navigation Links