مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیاف و شیمی نساجی

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیاف و شیمی نساجی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیاف و شیمی نساجی نمایید.

Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه
Extraction and characterization of nanocellulose structures from raw cotton linter
استخراج و شناسایی ساختارهای نانوسلولز از لینتر پنبه خام
Nano-structured zinc oxide–cotton fibers: synthesis, characterization and applications
الیاف پنبه حاوی نانو ساختارهای اکسید روی: سنتز، خصوصیات و کاربردها
UV protection and self-cleaning finish for cotton fabric using metal oxide nanoparticles
تکمیل حفاظت در برابر UV و خود پاک کنندگی برای پارچه پنبه ای با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی
Electro-spinning optimization for precursor carbon nanofibers
بهینه سازی الکتروریسی برای پیش ماده نانوالیاف کربن
Effect of Fibre Fineness and Spinning Speed on Polyester Vortex Spun Yarn Properties
اثر ظرافت الیاف و سرعت ریسندگی روی خواص نخ پلی استر ورتکس
Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene
سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن و کاربرد آن روی پلی پروپیلن
Viscose Functionalisation with a Combination of Chitosan/BTCA Using Microwaves
عامل دار کردن ویسکوز به وسیله ترکیبی از کیتوسان/BTCA و با استفاده از امواج مایکروویو
Silvering of Inert PET-Textile Materials by Means of One-Bath and Two-Bath Methods and their Characteristics
نقره اندود کردن کالای پلی استری به وسیله روش های یک حمامه و دو حمامه و خصوصیات آن ها
Ultraviolet protection property of mulberry fruit extract on cotton fabrics
خواص حفاظت در برابر امواج UV عصاره میوه توت قرمز روی پارچه های پنبه ای
Improvement in properties of cotton fabric through synthesized nano-chitosan application
کاربرد نانو کیتوسان سنتز شده برای بهبود خواص پارچه پنبه ای
Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
اصلاح سطحي الیاف سلولزی با استفاده از نانوکامپوزیتهاي بر پايه دي¬اكسيد تيتانيوم چند منظوره
Standardization of Variables for Dyeing Cotton Fabric with Five Synthesized Reactive Dyes
استانداردسازی متغیرها برای رنگرزی پنبه با استفاده از پنج رنگزای ری اکتیو سنتز شده
اثر هيدروکسيدمنيزيم روي خواص بازدارندگي شعله زرين غير اشباع پلي استري
Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles
خواص ضد میکروبی جوراب های محافظت شده با نانوذرات نقره
Modification of PLA Fibres with Bioacceptable Hydrophilic Polymers
اصلاح الیاف PLA با استفاده از پلیمرهای آبدوست زیست تخریب پذیر
Extraction of copper enriched seeds for healthcare textiles
استخراج دانه های حاوی مس برای منسوجات بهداشتی
Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant and UV absorbers
بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو به وسیله آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراءبنفش
Effects of Cellulase Enzyme Treatment on the Properties of Cotton Terry Fabrics
اثرات عمل با آنزیم سلولاز روی خواص پارچه های حوله ای پنبه ای
Influence Of Enzyme And Silicone Wash On The Physico-Mechanical Properties Of Non-Denim Twill Garments
تاثیر شست و شوی آنزیمی و شست و شوی سیلیکونی بر ویژگی های فیزیکی- مکانیکی پوشاک بافت سرژه
Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres
زیست پرداخت پارچه پنبه ای با استفاده از سلولاز به دست آمده از قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه
Effect of beating on recycled properties of unbleached eucalyptus cellulose fiber
اثر پالایش خمیر روی خواص بازیافتی الیاف سلولزی اُکالیپتوس رنگبری نشده
Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics
استفاده از بیندر فاقد فرمالدهید به منظور تکمیل ضدآتش پارچه های پنبه ای
Ultrasound scouring of wool and its effects on fibre quality
شستشوی فراصوت پشم و اثرات آن روی کیفیت الیاف
Evaluation of a New Bioactive Nonwoven Fabric for Respiratory Protection
ارزیابی یک پارچه بی بافت زیست فعال برای حفاظت تنفسی
Application of natural oil on light weight denim garment and analysis of its multi-functional performances
کاربرد روغن طبیعی روی پوشاک دنیم سبک وزن و آنالیز عملکرد چندمنظوره آن
THE EFFECT OF DENDRIMER ON COTTON DYEABILITY WITH DIRECT DYES
اثر درخت سان ها (دندریمرها) بر خاصیت رنگ پذیری پنبه با رنگ مستقیم

Skip Navigation Links