دانلود مقاله ترجمه شده جاذب نانوکامپوزیتی مبتنی بر چیتوسان: سنتز، شناسایی و کاربردهای جذب سطحی مخلوط های دوتایی (II) Pb و (II) Cd از آب


چطور این مقاله نانوفناوری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009159 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله نانوفناوری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,195,000 ریال
شناسه محصول :
2009159
سال انتشار:
2018
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
9 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

جاذب نانوکامپوزیتی مبتنی بر چیتوسان: سنتز، شناسایی و کاربردهای جذب سطحی مخلوط های دوتایی (II) Pb و (II) Cd از آب

عنوان انگليسي

Chitosan based nano composite adsorbent—Synthesis, characterization and application for adsorption of binary mixtures of Pb(II) and Cd(II) from water

نویسنده/ناشر/نام مجله

Carbohydrate Polymers

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده نانوفناوری شامل 13 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 36 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

جاذب نوع کامپوزیت به وسیله ترکیب چیتوسان (Cs) با پلی متا اکریلیک اسید (PMA) دارای پیوند عرضی و نانو لوله هالوسیت (HNT) تهیه شد. ساختار جاذب های چیتوسان-پلی متا اکریلیک اسید/نانو لوله هالوسیت (HNT/PMA-Cs) حاصل توسط FTIR، NMR، XRD، TGA، EDX/ SEM و ویژگی های رئولوژیکی شناسایی شد. این جاذب های عامل دار برای حذف (II) Pb و (II) Cd به صورت مخلوط های رقابتی منفرد و دوتایی از آب مورد استفاده قرار گرفتند. بهبود قابل توجهی در ویژگی های جذبی پلی متا اکریلیک اسید دارای پیوند عرضی در حضور چیتوسان و نانو لوله هالوسیت دیده شد. تأثیر پارامترهای سنتز از قبیل درصد وزنی چیتوسان و نانو لوله هالوسیت هنگام تورم و پارامترهای فرایند مانند pH محلول، دوز جاذب، زمان تماس و غلظت تغذیه هنگام جذب سطحی یون های فلزی از آب طی مراحل آزمایشگاهی بررسی شدند. برای غلظت تغذیه mg/L 100 از یون فلزی، دوز جاذب g/L 25/0 و pH محلول برابر 6، جاذب کامپوزیتی چیتوسان-پلی متا اکریلیک اسید/نانو لوله هالوسیت حاوی 4% وزنی چیتوسان و 3% وزنی نانو لوله هالوسیت ظرفیت جذب سطحی 4/89 / 4/357 و 4/85 / 6/341 بر حسب % حذفی / (mg/g) را به ترتیب برای (II) Pb و (II) Cd منفرد نشان می دهند که تا 4/78 / 7/313 و 3/77 / 6/313 برای همان یون های فلزی در مخلوط های دوتایی در آب کاهش می یابد.

1-مقدمه

جذب سطحی تکنیک اصلی جداسازی صنعتی برای تصفیه فاضلاب به شمار می رود ]2، 1[. تحقیقات اخیر بر روی جاذب های نسبتاً کم هزینه آلی از قبیل خاک اره ]3[، پوست درخت ]4[، زیست توده ]5[، لیگنین ]6[، چیتوسان ]7[ و سایر پلیمرهای طبیعی ]8[ و نیز جاذب های معدنی مانند ترکیبات مختلف خاک رس شامل زئولیت، مونت موریلونیت، کائولینیت، سیلیکات های معدنی، سپیولیت و… ]9-11[ متمرکز شده است. با وجود این، ظرفیت جذب سطحی و سرعت جذب این جاذب ها برای یون های فلزی سنگین ضعیف است ]12[. جاذب های با ظرفیت جذب سطحی بالا می توانند به وسیله ترکیب یک پلیمر طبیعی با یک پلیمر سنتزی و خاک رس تهیه شوند تا جاذبی منحصر به فرد از نوع کامپوزیت آلی (پلیمر)/ معدنی (خاک رس) حاوی چندین گروه عاملی تولید شود....


 

جاذب کامپوزیتی چیتوسان نانو لوله هالوسیت (HNT) یون های فلزی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Composite type adsorbent was prepared by integrating chitosan (Cs) with crosslinked polymethacrylic acid (PMA) and nano sized halloysite nanotube (HNT). The structure of the resulting Cs-PMA/HNT adsorbents was characterized by FTIR, NMR, XRD, TGA, SEM/EDX and rheological properties. These functional adsorbents were used for removal of Pb(II) and Cd(II) as single and binary competitive mixtures from water. There was a significant improvement in adsorption properties of crosslinked PMA in the presence of Cs and HNT. The effect of synthesis parameters such as wt.% of Cs and HNT on swelling and process parameters such as solution pH, adsorbent dosage, contact time and feed concentration on adsorption of metal ions from water were studied in batch experiments. For a feed concentration of 100 mg/L of metal ion, an adsorbent dose of 0.25 g/L and a solution pH of 6, the Cs-PMA/HNT composite adsorbent containing 4 wt% Cs and 3 wt% HNT showed an adsorption capacity (mg/g)/removal% of 357.4/89.4 and 341.6/85.4 for single Pb(II) and Cd(II), respectivelywhich reduced to 313.7/78.4 and 303.6/77.3 for the same metal ions in their binary mixtures in water.

Keywords: Composite adsorbent Chitosan
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله نانوفناوری با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی شیمی > مقاله های مهندسی شیمی و ترجمه فارسی آنها > جاذب نانوکامپوزیتی مبتنی بر چیتوسان: سنتز، شناسایی و کاربردهای جذب سطحی مخلوط های دوتایی (II) Pb و (II) Cd از آب
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید