دانلود مقاله ترجمه شده فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول


چطور این مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002525 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2002525
سال انتشار:
2014
حجم فایل انگلیسی :
706 Kb
حجم فایل فارسی :
222 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

فسفریلاسیون VDAC یک سنسور لیپیدی موثر در سرنوشت سلول

عنوان انگليسي

VDAC phosphorylation, a lipid sensor influencing the cell fate

نویسنده/ناشر/نام مجله

Mitochondrion

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی شامل 6 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 15 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

کانال آنیونی وابسته به ولتاژ (VDAC) یا پورین، یک پروتئین مهم غشایی است که در غشاء خارجی میتوکندری در یوکاریوت‌ها قرار دارد. این پروتئین در سه ایزوفرم (1 VDAC تا  3VDAC)، کد می‌شود که وظایف متنوعی را در سوخت و ساز و مرگ سلولی ایفا می‌کند. اگر چه VDAC به عنوان یک کانال، واسطه حرکت متابولیت‌ها، یون‌ها و آب از غشای خارجی در شرایط فیزیولوژیکی است، اما همچنین می‌تواند در نفوذپذیرکردن انتخابی غشاء میتوکندری، کنترل مرگ برنامه‌ریزی شده، در استرس و در شرایط پاتولوژیک شرکت کند. در واقع، با توجه به محل قرارگیری زیرسلولی، VDAC با بسیاری از مولکول‌های مختلف از قبیل+NAD، لیپیدها و پروتئین‌های سیتوزولی مانند هگزوکیناز، توبولین، GSK3، Bax و اعضای خانواده Bcl-2 و پروتئین‌های میتوکندریایی، مانند آدنین نوکلئوتید ترانسلوکاز (ANT) در ارتباط است. همه این فعل و انفعالات می‌تواند در نقش VDAC در تعیین سرنوشت سلول اثرگذار باشد. در گذشته نزدیک، تلاش‌های عمده‌ای بر روی عملکرد و تنظیم کانال VDAC1 از طریق کلسیم و گونه های فعال اکسیژن متمرکز شده است و در مقایسه، مطالعات کمتری در مورد 2 VDAC و 3 و دخالت پاتوفیزیولوژیک آن‌ها انجام شده است. در اینجا ما دیدگاه‌های جدید درباره نقش ایزوفرم‌های VDAC در مرگ سلولی و تنظیم آن توسط فسفوریلاسیون یا برهمکنش‌های لیپید -پروتئین را مرور می‌کنیم و در مورد نتایج تغییرات پس از ترجمه بر سرنوشت سلول، به ویژه در زمینه تجمع لیپید بحث می‌کنیم. این ممکن است پیامدهای مهمی برای درک مکانیسم‌های اساسی سنجش لیپید میتوکندری داشته باشد و ممکن است منجر به تعریف یک هدف درمانی جدید برای تحقیقات آینده شود.

1-مقدمه

در دهه 1970، وجود کانال‌ها در غشای خارجی میتوکندری (OM) به طور همزمان از طریق الکتروفیزیولوژی و میکروسکوپ الکترونی نشان داده شده است. این کانال به نام کانال وابسته به ولتاژ آنیون (VDAC) یا پورین، در مقیاسه با پورین‌های باکتری نامگذاری شد که در پستانداران تشکیل دهنده خانواده‌ای از پروتئین‌های غشائی دوتایی β است که توسط سه ژن تولید کننده سه ایزوفرم پروتئین یعنی VDAC1، 2 و 3 کد گذاری شده است. VDAC مسئول نفوذپذیری غشاء خارجی، در مقایسه با غشای داخلی (IM) که نفوذپذیری به شدت محدود دارد، می‌باشد که این عمل بیشتر به واسطه پروتئین میتوکندریایی خاصی مانند ناقل‌های میتوکندریایی انجام می‌شود.VDAC  یک کانال آنیون با چندین هدایت کننده وابسته به ولتاژ است که قادر به تبدیل به حالت انتخابی کاتیونی در یک شرایط بسته را دارد. دست‌کاری‌های آزمایشگاهی منظم از ترکیب غشاء پیشنهاد می‌کند که ترکیب لیپیدی غشاء خارجی، غنی از کلسترول است که برای فعالیت  VDACبسیار مطلوب است... 

 

آپوپتوز تغییرات پس از ترجمه‌ای میتوکندریایی مرگ سلولی لیپید :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The voltage-dependent anion channel (VDAC) or porin is a major membrane protein integrated into the mitochondrial outer membrane in eukaryotes. It is encoded as three isoforms (VDAC1 to 3), which play differential roles in metabolism and cell death. As a channel, VDAC mediates metabolites, ions and water movements through the outer membrane in physiological conditions, but it can also participate to mitochondrial membrane permeabilization, an apoptotic checkpoint in stress and pathological conditions. Indeed, due to its subcellular location, VDAC interacts with many molecules as diverse as NAD+, lipids and cytosolic proteins such as hexokinase, tubulin, GSK3, Bax and Bcl-2 family members and mitochondrial proteins, such as the adenine nucleotide translocase (ANT). All these interactions can influence VDAC role in cell fate determination. In the recent past, major efforts focused on VDAC1 channel function and regulation by calcium and reactive oxygen species, and comparatively, fewer studies have been undertaken on VDAC2 and 3 and their pathophysiological involvement. Here, we review recent insights into the role of VDAC isoforms in cell death, and its regulation by phosphorylation or protein-lipid interactions and discuss the putative consequences of this post-translational modification on cell fate, notably in the context of lipid accumulation. This might have important implications for the understanding of basic mechanisms of mitochondrial lipid sensing and might contribute to define a novel therapeutic target for future investigation

 
Keywords: Apoptosis Post-translational modification Mitochondria Cell death
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: گیاه پزشکی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید