مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 2)

A Comprehensive Study on EMG Feature Extraction and Classifiers pdf
بررسی جامع استخراج ویژگی الکترومیوگرافی و دسته‌بندی کننده word
Dressing Sponges Made of Chitosan and Chitosan - Alginate Fibrids pdf
اسفنج های پانسمان ساخته شده از فیبریدهای کیتوسان و کیتوسان – آلژینات word
Designing hydrogels for controlled drug delivery pdf
طراحی هیدروژل ها برای انتقال داروی کنترل شده word
سریع‌ترین رابط مغز و کامپیوتر جهان: ترکیب EEG2Code با یادگیری عمیق word
Functional Brain Imaging Using Near-Infrared Technology pdf
تصویر برداری عملکرد مغز با بکارگیری تکنولوژی شبه مادون قرمز word
Evaluation of single virus detection through optical biosensor based on microsphere resonator pdf
Myocardium segmentation using a priori knowledge of shape and a spatial relation pdf
ناحیه بندی ماهیچه قلب با استفاده از یک دانش پیشین در مورد شکل و رابطه مکانی word
Sol–gel synthesis of antibacterial hybrid coatings on titanium pdf
سنتز سل- ژل پوشش های ترکیبی ضد باکتری روی تیتانیوم word
هماهنگی قشری و زیرقشری توجه دیداری فضایی آشکار شده با ثبت EEG-fMRI به صورت همزمان word
Classification of Movement Preparation between Attended and Distracted Self -Paced Motor Tasks pdf
طبقه‌بندی آماده‌سازی حرکت در میان تکالیف حرکتی خودگام با حواس‌جمعی و با حواس‌پرتی word
Analysis of the Mechanical Behavior of a Titanium Scaffold With a Repeating Unit-Cell Substructure pdf
تحلیل رفتار مکانیکی یک داربست تیتانیومی با یک ریزساختار تک-سلولی تکراری word
Modeling and Control of Four Degrees of Freedom Surgical Robot Manipulator Using MATLAB/SIMULINK pdf
Advances in Low-Dimensional Mathematical Modeling of the Human Cardiovascular System pdf
پیشرفت های صورت گرفته در مدلسازی ریاضیاتی کم بعد سیستم قلبی – عروقی انسان word
Flow model with vessel tree for segmentation and registration with color Doppler ultrasound and CT pdf
مدل جریان شاخه رگ برای تقطیع وثبت با فراصوت دوپلر رنگی و CT word
Mechanical Validation of Perfect Tibia 3D Model Using Computed Tomography Scan pdf
اعتبار سنجی مکانیکی مدل سه بعدی کامل استخوان درشت نی با استفاده از سی تی اسکن word
Computer-Aided Diagnosis of Mammographic Masses Using Scalable Image Retrieval pdf
Chaotic analysis of the human brain cortical model and robust control of epileptic seizures using sliding mode control pdf
تحلیل آشوبناک مدل قشری مغز و کنترل مقاوم تشنج‌های صرعی با به کار گیری کنترل مود لغزشی word
یک مدل آشوبی از سردرد میگرنی با در نظر گرفتن گذارهای دینامیکی این نوع بیماری word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Artificial vision with wirelessly powered subretinal electronic implant alpha-IMS pdf
بینایی مصنوعی با کاشت الکترونیکی alpha-IMS زیرشبکیه ای با تامین توان بی سیم word
Epiretinal prosthesis forouter retinal degenerative diseases pdf
اپی رتینال مصنوعی برای بیماری های تخریب لایه خارجی شبکیه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید