مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 2)

Development of sensor elements to control drug release from capsular drug delivery systems pdf
توسعه‌ی سنسورها جهت کنترل آزاد شدن داروها از سیستم کپسولی انتقال دارو word
استخراج ویژگی های EEG مبتنی بر تجزیه بسته موجک برای رابط مغز-کامپیوتر word
NANOROBOTICS – HEADWAY TOWARDS DENTISTRY pdf
نانو روباتیک – پیشرفت داندانپزشکی word
Development of control system for magnetically targeted drug delivery pdf
طراحی یک سیستم کنترلی برای تحویل دارو بطور مغناطیسی word
Detecting Novel Associations in Large Data Sets pdf
تشخیص روابط جدید در مجموعه داده های بزرگ word
Mechanical Validation of Perfect Tibia 3D Model Using Computed Tomography Scan pdf
اعتبار سنجی مکانیکی مدل سه بعدی کامل استخوان درشت نی با استفاده از سی تی اسکن word
Patterns of Visual Attention to Faces and Objects in Autism Spectrum Disorder pdf
الگوهای دقت بصری به چهره ها و اشیا در اختلال طیف اوتیسم word
Functional Brain Imaging Using Near-Infrared Technology pdf
تصویر برداری عملکرد مغز با بکارگیری تکنولوژی شبه مادون قرمز word
A Prototype for Blood Typing Based on Image Processing pdf
یک نمونه اولیه برای تعیین نوع خون بر مبنای پردازش تصویر word
Modeling and Control of Four Degrees of Freedom Surgical Robot Manipulator Using MATLAB/SIMULINK pdf
A self-adaptive matched filter for retinal blood vessel detection pdf
یک فیلتر همسان خود تطبیقی برای تشخیص رگ خونی شبکیه word
A neuromechanical modeling of spinal cord injury locomotor system for simulating the rehabilitation effects pdf
Role of biodegradable polymers in drug delivery pdf
نقش پلیمرهای زیست تجزیه پذیر در رسانش دارو word
Sol–gel synthesis of antibacterial hybrid coatings on titanium pdf
سنتز سل- ژل پوشش های ترکیبی ضد باکتری روی تیتانیوم word
Collagen orientation and molecular spacing during creep and stress-relaxation in soft connective tissues pdf
جهت گیری کلاژن و فاصله مولکولی در بافت های پیوندی نرم حین خزش و رهاسازی تنش word
Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images with Deep Neural Networks pdf
تشخیص تقسیم میتوز در تصاویر بافت شناسی سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی عمیق word
Computer-Aided Diagnosis of Mammographic Masses Using Scalable Image Retrieval pdf
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Modeling of diffusion controlled drug delivery pdf
مدلسازی دارورسانی با پخش کنترل شده word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید