مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 10)

Risk Factors for ‘Small for Gestational Age Babies pdf
عوامل خطر سن حاملگی پایین برروی نوزادان word
The static evolution of the new Italian code of medical ethics pdf
تکامل ایستای کد اخلاق پزشکی جدید ایتالیا word
Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals pdf
استرس اخلاقی، جو اخلاقی و حساسیت اخلاقی میان متخصصان روانپزشکی word
The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential and Secondary Hypertension pdf
نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه word
Nutrition in Team Sports pdf
تغذیه در ورزش های تیمی word
An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity pdf
آنالیزی از حساسیت اخلاقی پرستاران دانشجو و فارغ التحصیل word
Smoking-related disease risk, area deprivation and health behaviours pdf
خطر بیماری مرتبط با سیگار، محرومیت منطقه ای و رفتارهای سلامتی word
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study pdf
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی word
Nocardiosis: a case series and a mini review of clinical and microbiological features pdf
نوکاردیوسیس: یک نمونه و مروری خرد بر ویژگی های بالینی و میکروبیولوژیکی word
Insights from an expert group meeting on the definition and measurement of unsafe abortion pdf
بینش هایی منشاء گرفته از جلسه ی گروهی متخصص درباره تعریف و سنجش سقط جنین غیر ایمن word
Persistent impairment in working memory following severe hyperglycemia in newly diagnosed type 2 diabetes pdf
اختلال پایدار حافظه فعال متعاقب هیپرگلیسمی شدید در دیابت های نوع 2 تازه تشخیص داده شده word
Adhesive small bowel obstruction in pregnancy and the use of oral contrast media: a case report pdf
A Proposed Ontology For Online Healthcare Surveys pdf
آنتولوژی پیشنهادی برای نظرسنجی های آنلاین بهداشت و درمان word
Fidaxomicin Is an Inhibitor of the Initiation of Bacterial RNA Synthesis pdf
فیداکسومایسین (FDX) یک مهار کننده ی سنتز RNA باکتری است word
A Systematic Review Over the Incidence of Colorectal Cancer in Iran pdf
بررسی سیستمیک شیوع سرطان کولورکتال در ایران word
Cognitive patterns and progression in multiple sclerosis: construction and validation of percentile curves pdf
الگوها و پیشرفت عملکرد شناختی در MS : تشکیل و اعتبارسنجی منحنی درصدی word
Pregnancy outcomes among mothers aged 15 years or less pdf
پیامدهای بارداری در مادران با طیف سنی 15 سال و کمتر word
اثرات ورزش ایروبیک هشت هفته ی بر سطح سرم CRP، IL-6 و فیبرینوژن بر زنان میانسال word
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus pdf
تشخیص و طبقه بندی دیابت ملیتوس word
مدیریت تب در کودکان: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید