مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 8)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 نانوفناوری (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 نانوفناوری و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 نانوفناوری و یا مقالات قدیمی تر نانوفناوری هستید، لیست مقالات ترجمه شده نانوفناوری را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های نانوفناوری بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI نانوفناوری هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی نانوفناوری را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده نانوفناوری ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Controlled growth of GaN nanowires by pulsed metalorganic chemical vapor deposition
رشد کنترل شده ی نانوسیم های GaN به وسیله رسوبگیری پالسی بخار شیمیایی فلز آلی
Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube
بررسی تجربی انتقال گرمای همرفتی نانوفلوئید آب/Al2O3 در یك لوله مدور(دایره ای)
Preparation and properties of nano-TiO2 modified interior wall paint
آماده سازی و تعیین خواص رنگ دیوار داخلی اصلاح شده با نانو TiO2
An efficient cntfet-based 7-input minority gate
یک گیت حداقل کارآمد با هفت ورودی مبتنی بر CNTFET
Sorption of divalent metal ions from aqueous solution by carbon nanotubes: A review
جذب یون های فلزی دوظرفیتی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی (مقاله مروری)
Experimental Investigation on Nanomaterial Concrete
بررسی آزمایشگاهی بتن حاوی نانومصالح
The Growth and Properties of the Ultrathin Gate Oxide and Nitride Films on Si(100) Substrate
رشد و ویژگی های اکسید گیت فوق نازک و نوارهای نیتریدی روی بدنه Si(100)
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO
THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS
تأثیر پارامترها در فرآیند سل-ژل سیلیکا
Sonochemical synthesis of copper selenides nanocrystals with different phases
سنتز سونوشیمیایی نانو کریستال های سلناید مس در فاز های مختلف
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si)
Fast removal of phenol from industrial waste water by CTAB coated IONPs and determination of phenol by internal standard GC FID
Enhancing the durability of wood against wood destroying fungi using nano-zink
ارتقا دوام چوب در برابر قارچ مخرب چوب با استفاده از ذرات نانو روی
Food packaging based on polymer nanomaterials
بسته بندی غذایی بر پایه نانومواد پلیمری

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید