مقالات ترجمه شده نانوفناوری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده نانوفناوری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده نانوفناوری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Nanowire transistors without junctions
ترانزيستورهاي نانوسيم بدون اتصال
Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا
پایدارسازی انباشته های چیتوسانی در مقیاس نانو در اسید کربنیک
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)
مروری بر اصول و کاربردهای رسوب گیری الکتروفورزي (EPD)
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز
Nanotechnology Based Drug Delivery at Cellular Level: a Review
دارورساني بر اساس فن آوري نانو در سطح سلولي: مقاله مروري
Fabrication of Ni1−xZnxFe2O4 (x = 0, 0.5 and 1) nanoparticles gas sensor for some reducing gases
تهیه نانوذرات Ni1-x ZnxFe2O4(x=0,0.5,1) حسگر گاز برای برخی گازهای احیاگر
Compact core model for Symmetric Double-Gate Junctionless Transistors
مدل هسته کامپکت (کم حجم) ترانزیستورهای بدون پیوند دوگیتی متقارن
Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, and Properties
نانولوله های کربنی: سنتز، یکپارچه سازی، و خواص
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors
Magnetic field assisted abrasive based micro-/nano-finishing
نانوپرداخت کاری و میکرو پرداخت کاری براساس میدان مغناطیسی به همراه ساینده
Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review
حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربن: یک مقاله مروری
Transparent MgF2-films by sol–gel coating: Synthesis and optical properties
لایه‌های شفاف MgF2 به وجود آمده با سل-ژل: خواص ترکیبی و نوری
Characteristics of Electrospun PVA-Aloe vera Nanofibres Produced via Electrospinning
An overview of the modification methods of activated carbon for its water treatment applications
مروری بر روش های اصلاح کربن فعال برای کاربردهای تصفیه آب
Phytosynthesis of silver nanoparticles by Cissus quadrangularis: influence of physicochemical factors
فیتوسنتز نانوذرات نقره توسط Cissus quadrangularis : تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی

Skip Navigation Links