مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 8)

Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors pdf
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی word
Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook pdf
آشکارسازهای نقطه کوانتومی مادون قرمز: وضعیت فعلی و دورنما word
QUANTUM DOT INFRARED DETECTORS AND SOURCES pdf
آشکارسازها و منابع مادون قرمز نقطه کوانتومی word
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications pdf
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن word
Excellent Color Quality of White-Light-Emitting Diodes by Embedding Quantum Dots in Polymers Material pdf
کیفیت رنگ فوق‌العاده دیودهای نورافشان سفید با ادغام نقاط کوانتومی و مواد پلیمری word
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review pdf
Optimization of CNFET Parameters for High Performance Digital Circuits pdf
بهینه‌سازی پارامترهای CNFET برای مدارهای دیجیتالی پیشرفته word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Alginate/chitosan nanoparticles for encapsulation and controlled release of vitamin B2 pdf
نانوذرات آلژینات / کیتوزان برای کپسوله‌کردن و کنترل ویتامین B2 word
Gold nanoparticle probes pdf
پروب های نانوذرات طلا word
Gold nanoparticle probes for the detection of nucleic acid targets pdf
پروب های نانوذرات طلا برای تشخیص اهداف نوکلئیک اسید word

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید