مقالات ترجمه شده حقوق (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 حقوق (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 حقوق و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 حقوق و یا مقالات قدیمی تر حقوق هستید، لیست مقالات ترجمه شده حقوق را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های حقوق بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI حقوق هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی حقوق را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده حقوق ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Liability risk in the pharmaceutical industry: Tort law in the US and UK
ریسک مسئولیت در صنعت داروسازی: قانون شبه جرم در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model
پیش بینی نتیجه دعوی های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه ای
Contracting Around Liability Rules
قوانین مسئولیت در محدوده ی قرارداد
Review and Prospects of the Research of Forensic Linguistics in China
مروری بر پژوهش در زمینه زبان‌شناسی قانونی و چشم انداز آن در چین
White‐collar Computer Crimes: A Threat to Auditors and Organization
جرایم کامپیوتری کارگران یقه سفید : تهدیدی برای حسابرسان و سازمان
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
آیا مسائل زیست محیطی، موضوع مناسبی برای روش های حل اختلاف جایگزین می باشند؟
Applying the ExtraLegal Measures Model to Humanitarian Interventions: A Reply to Devon Whittle
اعمال مدل اقدامات فراقانونی بر مداخلات بشردوستانه: پاسخی به دوون ویتل
Transferred Intent in American Tort Law
سوء نیت انتقالی در قانون شبه جرم آمریکا
COMPENSATION FOR INFECTED BLOOD PRODUCTS: A and others v National Blood Authority and Another
غرامت برای خون آلوده: الف و دیگران بر علیه سازمان ملی خون و فردی دیگر
The Protection of Land-based Wildlife under International Law
حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل
Attributing Criminal Liability to Corporate Actors: Some Lessons from the International Tribunals
نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی
International Humanitarian Law and Laws of war: Kashmir
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین جنگ؛ مورد کشمیر
Intersections of Race, Class, Gender, and Crime- Future Directions for Feminist Criminology
هم‌پوشانی‌های نژاد، طبقه، جنسیت و بزهکاری- رهنمودهای آتی برای جرم‌شناسی فمینیستی
Insanity as a Tort Defence
جنون به عنوان دفاع مبنای شبه جرم
THE ROLE OF PATENT QUALITY IN EUROPE
نقش کیفیت ثبت اختراع در اروپا
Bioinformatics and Intellectual Property Protection
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری
At the Nexus of Human Rights and Development: New Methods and Strategies of Global NGOs
پیوند میان حقوق بشر و توسعه: روش‌های نوین و استراتژی‌های NGOهای جهانی
جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم
A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief
ديدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF
Family social capital and delinquent involvement
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری
Beyond Anomie: Alienation and Crime
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم
Good Faith in English Contract Law: Of Triggers and Concentric Circles
خلوص نیت در قانون قرارداد انگلستان: انگیزه ها و دوایر متحدالمرکز
Constitutive Criminology: Origins, Core Concepts, and Evaluation
جرم شناسی تأسیسی: ریشه ها، مفاهیم اصلی، و ارزیابی
Making Transnational Corporations Accountable for Human Rights Violations
پاسخگوسازی شرکت های چند ملیتی در رابطه با نقض حقوق بشر
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین
Approach of the UK Court in Piercing Corporate Veil
رویکرد دادگاه های انگلیس در خرق حجاب شرکتی

سایر مقالات ترجمه شده حقوق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید