مقالات ترجمه شده حقوق (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation pdf
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین word
Family social capital and delinquent involvement pdf
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری word
Transferred Intent in American Tort Law pdf
سوء نیت انتقالی در قانون شبه جرم آمریکا word
Insanity as a Tort Defence pdf
جنون به عنوان دفاع مبنای شبه جرم word
Approach of the UK Court in Piercing Corporate Veil pdf
رویکرد دادگاه های انگلیس در خرق حجاب شرکتی word
Making Transnational Corporations Accountable for Human Rights Violations pdf
پاسخگوسازی شرکت های چند ملیتی در رابطه با نقض حقوق بشر word
Constitutive Criminology: Origins, Core Concepts, and Evaluation pdf
جرم شناسی تأسیسی: ریشه ها، مفاهیم اصلی، و ارزیابی word
Good Faith in English Contract Law: Of Triggers and Concentric Circles pdf
خلوص نیت در قانون قرارداد انگلستان: انگیزه ها و دوایر متحدالمرکز word
At the Nexus of Human Rights and Development: New Methods and Strategies of Global NGOs pdf
پیوند میان حقوق بشر و توسعه: روش‌های نوین و استراتژی‌های NGOهای جهانی word
Attributing Criminal Liability to Corporate Actors: Some Lessons from the International Tribunals pdf
نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی word
White‐collar Computer Crimes: A Threat to Auditors and Organization pdf
جرایم کامپیوتری کارگران یقه سفید : تهدیدی برای حسابرسان و سازمان word
Applying the ExtraLegal Measures Model to Humanitarian Interventions: A Reply to Devon Whittle pdf
اعمال مدل اقدامات فراقانونی بر مداخلات بشردوستانه: پاسخی به دوون ویتل word
International Humanitarian Law and Laws of war: Kashmir pdf
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین جنگ؛ مورد کشمیر word
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model pdf
پیش بینی نتیجه دعوی های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه ای word
COMPENSATION FOR INFECTED BLOOD PRODUCTS: A and others v National Blood Authority and Another pdf
غرامت برای خون آلوده: الف و دیگران بر علیه سازمان ملی خون و فردی دیگر word
آیا مسائل زیست محیطی، موضوع مناسبی برای روش های حل اختلاف جایگزین می باشند؟ word
Elderly Sexual Offenders: Two Unusual Cases pdf
مجرمان جنسی مسن : دو مورد غیر معمول word
Liability risk in the pharmaceutical industry: Tort law in the US and UK pdf
ریسک مسئولیت در صنعت داروسازی: قانون شبه جرم در ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا word
A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief pdf
ديدگاه حقوق و اقتصاد در مورد INJUCTIVE RELIEF word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
The Protection of Land-based Wildlife under International Law pdf
حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل word
جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم word
Review and Prospects of the Research of Forensic Linguistics in China pdf
مروری بر پژوهش در زمینه زبان‌شناسی قانونی و چشم انداز آن در چین word
Beyond Anomie: Alienation and Crime pdf
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم word
Restructuring a Sovereign Debtor’s Contingent Liabilities pdf
تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی word
Journal of Law and Conflict Resolution pdf
شاهراه‌های آب‌های آزاد: ایمنی و امنیت word

سایر مقالات ترجمه شده حقوق

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حقوق > مقاله های حقوق و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید