مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 6)

Challenges to realizing the potential of nature-based solutions pdf
چالش‌های موجود بر سر تحقق پتانسیل راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت (طبیعت بنیان) word
Defining biocultural approaches to conservation pdf
تعریف رویکردهای زیست فرهنگی برای حفاظت word
Interaction effect of temperature and thyme essential oil on vase life of cut narcissus flowers pdf
اثر متقابل دما و اسانس آویشن بر طول عمر و ماندگاری شاخه گل های برشی نرگس word
A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment pdf
یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری word
اثر سطح نفوذ ناپذیر بر کیفیت آب و آستانه آن در کشور کره word
Research on the fundamental principles of China’s marine invasive species prevention legislation pdf
پژوهش در مورد اصول اساسی قانون پیشگیری از گونه های مهاجم دریایی چین word
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species pdf
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex word
Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development pdf
توانمند سازی جامعه از طریق فنآوری مناسب: حفظ توسعه ی پایدار word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید