مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
A Decision Support System for market-driven product positioning and design
یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای طراحی و تعیین موقعیت محصولی بازار محور
Beyond Multimedia Adaptation: Quality of Experience-Aware Multi-Sensorial Media Delivery
فراتر از انطباق چندرسانه‌ای: توزیع رسانه چند حسی آگاه از کیفیت تجربه
A collaborative filtering approach for recommending OLAP sessions
یک روش فیلتر مشارکتی برای توصیه نمودن نشست های OLAP
Enhancing MANET Routing Efficiency by Multipoint Relaying and 2-hop Repair
افزایش بازدهی مسیریابی مانت توسط رله ی چند نقطه ای و اصلاح دو هاپه
Bioinformatics and Intellectual Property Protection
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری
Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی
Advanced techniques for knowledge management and access to strategic information
تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک
Enhanced Data Security Model for Cloud Computing
مدل امنيت داده‌ پيشرفته براي رایانش ابری
Explicit rough–fuzzy pattern classification model
ارائه مدلی صریح برای دسته بندی الگو به کمک تئوری مجموعه های راف – فازی
A decentralized MAC protocol for opportunistic spectrum access in cognitive wireless networks
پروتکل MAC غیر متمرکز برای دسترسی فرصت طلبانه طیف در شبکه های بی سیم شناختی
Identifying the signs of fraudulent accounts using data mining techniques
تشخیص حساب‌های بانکی جعلی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی
Named Data Networking: A Survey
مروری اجمالی بر شبکه بندی داده های نامگذاری شده
Web application testing: A systematic literature review
تست اپلیکیشن وب: مروری سیستماتیک بر ادبیات تحقیق
Spectrum Mobility Games
بازی های پویایی طیفی
Controlled Sink Mobility Algorithms for Wireless Sensor Networks
الگوریتم‌های تحرک کنترل شده چاهک برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم
Security in cloud computing: Opportunities and challenges
امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها
Trajectory estimation algorithm for mobile nodes using encounter information and geographical information
الگوریتم تخمین خط سیر برای گره‌های متحرک با استفاده از اطلاعات برخورد و اطلاعات جغرافیایی
Group-based Parallel Multi-scheduler for Grid computing
چند زمانبندی موازی مبتنی بر گروه برای محاسبات شبکه
Formulating Human Mobility Model in a Form of Continuous Time Markov Chain
تدوین مدل تحرک بشر در فرم پیوسته ی زمانی زنجیره ای مارکوف
Street Lighting Control System Based On LargeScale WSN: A Step Towards A Smart City
سیستم کنترل روشنایی خیابان مبتنی بر WSN با مقیاس بزرگ: گامی به سوی یک شهر هوشمند
Business process management and IT management: The missing integration
مدیریت فرآیند کسب‌وکار و مدیریت فناوری اطلاعات: ادغام از دست رفته
Current research on Internet of Things (IoT) security: A survey
مطالعه ای بر تحقیقات صورت گرفته بر روی امنیت اینترنت اشیاء (IoT)
A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks
الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش
Neighborhood-based interference minimization for stable position-based routing in mobile ad hoc networks
QualityScan scheme for load balancing efficiency in vehicular ad hoc networks-VANETs
طرح QualityScan (اسکن با کیفیت) برای کارآیی متعادل سازی بار در شبکه های موردی بین خودرویی (VANETs)

Skip Navigation Links