مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Progress in zeolite synthesis promotes advanced applications
پیشرفت در سنتز زئولیت، ابزار کاربردی پیشرفته را ارتقا می دهد
Significance of gas-liquid interfaces for two-phase flows in micro-channels
اهمیت سطح مشترک گاز-مایع برای جریان های دو فازی در میکرو کانال ها
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
مطالعه تجربی انتقال جرم در سیستم های میکروقطره مایع یونی /آب با استفاده از روش میکرو LIF
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11
Heat and mass transfer in fixed bed drying of non-deformable porous particles
انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر
Effect of ultrasound treatment on particle size and molecular weight of whey proteins
اثر تیمار اولتراسوند بر اندازه ذرات و وزن مولکولی پروتئین آب پنیر
Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه
Development of surface area and pore structure for activation of anthracite coal
بهبود مساحت سطح و ساختار خلل و فرج برای فعالسازی زغال سنگ آنتراسیت
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود
Natural convection of power law fluids in inclined cavities
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار

Skip Navigation Links