مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

تاثیر شکل سطح مقطع عمودی شالوده بر نشست و ظرفیت باربری خاک
Deformations Monitoring by Integrating Local and Global Reference Systems
نظارت بر تغییر شکل از طریق یکپارچه سازی سیستم های مرجع و محلی
Some Progress on Smart Transparent Concrete
پیشرفت هایی در بتن شفاف هوشمند
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای
تاثير مشخصه هاي ترافيك و جاده بر ايمني جاده: مرور و جهت گیري تحقيقات آينده
Significance of cutoff in meandering river dynamics
اهمیت قطع جریان در گردش رودخانه های پرانرژی
Management’s Perception of Key Behavioral Indicators for Construction
درک و ادراک مدیریت، یکی از شاخص های رفتاری کلیدی برای صنعت ساخت و ساز
Experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway
مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای میانگین در سرریز پلکانی
Dam Instability Risk Analysis of Damaged Spillway
تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد
Structure of Flow in Vertical Slot Fishway
ساختار جریان در راه ماهی با شیار عمودی
Social Network Model of Construction
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی
Axial stress–strain relationship for FRP confined circular and rectangular concrete columns
رابطه تنش-کرنش محوری برای ستون های بتنی دایروی و مستطیلی محصور شده با FRP
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model
پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
Modal Analysis of Shear wall with various Finite Elements and its Validation
تحلیل مودال دیوار برشی با اجزاء محدود مختلف و اعتبار سنجی آن
Control of robust design in multiobjective optimization under uncertainties
کنترل طراحی استوار در بهینه سازی با چند تابع هدف در شرایط عدم قطعیت
Assessment of Bridge Management System in Iran
بررسی سیستم مدیریت پل در ایران
A Study on Static and Dynamic Behavior of Outrigger Structural System for Tall Buildings
مطالعه رفتار استاتیک و دینامیکی سیستم سازه ای مهار بازویی در ساختمانهای بلند
Occupational stress and job demand, control and support factors among construction project consultants
استرس شغلی و تقاضای شغل، عوامل کنترلی و حمایتی در میان مشاورین پروژه های ساخت و ساز
Structural Optimization Using a Novel Genetic Algorithm  for Rapid Convergence 
بهینه سازی ساختاری با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی جدید برای همگرایی سریع
Choosing Appropriate Contract Methods for Design-Build Projects
انتخاب روش های مناسب پیمان برای پروژه های طراحی – ساخت
Waste Management Models and Their Applications on Construction Sites
مدل های مدیریت مواد زائد و کاربردهای آن ها در مکان های ساخت و ساز
Seismic Retrofitting of Steel Frames with Buckling Restrained Braces
بهسازی لرزه ای اسکلت های فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیر
Application of Pushover Analysis for the calculation of Behavior Factor for Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames
استفاده از تجزیه و تحلیل Pushover برای محاسبه ضریب رفتار برای قاب های خمشی بتن مسلح
ISST : In-Situ Shear Test for Soil Investigations
ISST: آزمایش برش برجا برای شناسایی خاک
Integration Research and Design of the Bridge Maintenance Management System
ادغام تحقیق و طراحی سیستم مدیریت نگهداری پل

Skip Navigation Links