مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

تاثیر شکل سطح مقطع عمودی شالوده بر نشست و ظرفیت باربری خاک
Effects of the Last Planner System on Social Networks among Construction Trade Crews
اثرات سیستم برنامه ریزان نهایی بر شبکه های اجتماعی در بین گروه های شغلی صنعت ساختمان
Assessment and Retrofit of the Bridge over Kouris River, Cyprus
ارزیابی و مقاوم سازی پل رودخانه کوریس قبرس
Deflection Control in Composite Building by using Belt truss and Outriggers System
کنترل انحراف در سازه ترکیبی با استفاده از سیستم کمربند خرپایی و مهار بازویی
Flexural fatigue evaluation of cement-treated mixtures of reclaimed asphalt pavement and crushed aggregates
ارزیابی خستگی خمشی مخلوط های سیمانی با مصالح روسازی بازیافتی و سنگ دانه های شکسته
Performance enhancement of porous asphalt pavement using red mud as alternative filler
بهبود عملکرد آسفالت متخلخل در مواقع استفاده از خاک رس به عنوان فیلر
Evaluation of pavement performance for reclaimed asphalt materials in different layers
ارزیابی عملکرد روسازی با مصالح آسفالت بازیافتی در لایه های مختلف
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand
Finite Element Analysis of Flexible Pavement with Geogrids
تحلیل المان محدود روسازی انعطاف پذیر دارای ژئوگریدها
Some Progress on Smart Transparent Concrete
پیشرفت هایی در بتن شفاف هوشمند
Dam Instability Risk Analysis of Damaged Spillway
تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد
Seismic Base Isolation for Buildings in Regions of Low to Moderate Seismicity: Practical Alternative Design
Stability of Unstructured Block Ramps
پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار
A Study on Static and Dynamic Behavior of Outrigger Structural System for Tall Buildings
مطالعه رفتار استاتیک و دینامیکی سیستم سازه ای مهار بازویی در ساختمانهای بلند
The Effect of Surface Roughness on Discharge Coefficient and Cavitations of Ogee Spillways Using Physical Models
Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand
کفایت تحلیل نشت در مقطع هسته سد خاکی با نسبت اختلاط های مختلف
Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact
شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک
Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Corners Under Opening Bending Moment
مدلسازی المان محدود کنج‌های بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده
Effect of horizontal loading on RCC-base composite pavement performance at heavy duty area
اثر بارگذاری افقی بر عملکرد روسازی مرکب با اساس بتن غلتکی در مناطق با بارگذاری سنگین
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای
Deformations Monitoring by Integrating Local and Global Reference Systems
نظارت بر تغییر شکل از طریق یکپارچه سازی سیستم های مرجع و محلی
Reliability Analysis of Tubular Joints of Offshore Platforms in Malaysia
تحلیل قابلیت اعتماد اتصالات لوله ای سکوهای دور از ساحل در مالزی
Structural Optimization Using a Novel Genetic Algorithm  for Rapid Convergence 
بهینه سازی ساختاری با استفاده از یک الگوریتم ژنتیکی جدید برای همگرایی سریع
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب

Skip Navigation Links