دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر مدیریت ارتباط با مشتری (فایل word)

قابلیت های فناوری اطلاعات بر مدیریت ارتباط با مشتری چه تاثیری دارد؟ این مطالعه تلاش می کند تا با استفاده از فناوری اطلاعات ، آنالیز کسب و کار و مدیریت داده ها میزان پاسخگویی به مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی کند. می توانید این پروژه رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,985,000 ریال
شناسه محصول : 2010526
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 609 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر مدیریت ارتباط با مشتری (فایل word)

چکیده

سازمان های معاصر برای به دست آوردن مزیت رقابتی در محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر  امروزی نیازمند به روز سازی و هماهنگ کردن تجزیه و تحلیل کسب و کار می باشند. سازمان ها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود چاره ای جز استفاده از فناوری اطلاعات و حرکت به سمت مدیریت ارتباط با مشتری ندارند. آنالیز کسب وکار سازمان ها را قادر می سازد علاوه بر درک فرآیندهای کسب و کار داخلی توسط تصمیم گیری مبتنی بر داده ها به درک فرصت ها و تهدیدات بازار با تقویت مدیریت ارتباط با مشتری برسد.فروشندگان و متخصصان معتقدند که آنالیز کسب و کار می تواند توانایی مدیریت ارتباط با مشتری ، توانایی تجزیه و تحلیل، ادغام و استفاده از منابع اطلاعات و بازخورد مشتری برای تصمیم گیری و نهایتا ارزش کسب و کار را توسط معرفی سیستم های آنالیز کسب و کار با مدل سازی پیشرفته آماری، شبیه سازی، پیش بینی و یادگیری ماشین بهبود بخشد. لذا هدف از پژوهش کنونی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت ارتباط با مشتری از طریق متغیر میانجی آنالیز کسب و کار می باشد. می توانید این پروژه رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

سازمان های معاصر برای به دست آوردن مزیت رقابتی در محیط کسب و کار به سرعت در حال تغییر  امروزی نیازمند به روز سازی و هماهنگ کردن تجزیه و تحلیل کسب و کار می باشند. از آنجا که آنالیز کسب و کار یک فناوری مبتنی بر فناوری اطلاعات است، توانایی تجزیه و تحلیل کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار نیازمند فناوری اطلاعات است با این حال، قابلیت های فناوری همواره بر عملکرد سازمان تاثیر نمی گذارد و گاهی نیازمند سایر عوامل می باشد. نتایج استفاده از تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بسیار  بحث انگیز است و تحقیقات کمی در مورد تاثیرات  آنالیز کسب و کار بر بهبود مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد. از آنجایی که مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده ها و فناوری اطلاعات می باشد لازم است فرآیندهای که ارزش کسب و کار را بهبود می دهند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . بنابراین، این مطالعه تلاش می کند تا با استفاده از فناوری اطلاعات ، آنالیز کسب و کار و مدیریت داده ها میزان پاسخگویی به مشتریان و بهبود مدیریت ارتباط با مشتری را بررسی کند.

فهرست مطالب

1-1-  مقدمه      2

1-2- بیان مساله      3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش      5

1-4- بیان اهداف پژوهش    7

1-5- بیان سوالات پژوهش    7

1-6- فرضیات  پژوهش    8

1-7- مدل مفهومی  پژوهش   8

1-8- روش  پژوهش     9

1-9- روش گردآوری داده ها   9

1-10- جامعه آماری و  روش نمونه گیری    10

1-11-  قلمرو مکانی پژوهش   11

1-12-  قلمرو زمانی پژوهش   11

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها    11

1-14-  شرح واژه ها و اصلاحات به کار رفته در پژوهش    11

 فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش     14

2-1- مقدمه    15

2-2-  فناوری اطلاعات      16 

2-2-1- تعریف فناوری   17

2-2-2-  تعریف اطلاعات  18

2-2-3-  شاخص های سنجش اثربخشی فناوری اطلاعات   18

2-2-4-  وظایف واحد فناوری اطلاعات در سازمان   19

2-2-5-  ابعاد فناوری اطلاعات  20

2-3- مدیریت داده     21

2-3-1- اصول مدیریت داده  22

2-3-2- اهداف مدیریت داده   23

2-3-3- الزامات مدیریت داده    23

2-3-4- چالش های مدیریت داده   24

2-3-5- ابعاد مدیریت داده     25

2-4- آنالیز کسب و کار   25

2-5- پاسخگویی به مشتریان  27

2-6- مدیریت ارتباط با مشتری   29

2-7- ارائه چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش      32

2-8- پیشینه پژوهش      34

2-9- معرفی سازمان مورد مطالعه      36

فصل سوم: روش شناسی پژوهش    37

3-1- مقدمه    38

3-2- روش پژوهش     39

2-2-1- تحقیق کاربردی     39

2-2-2- نحقیق توصیفی    39

3-3- متغیرهای پژوهش     39

3-4- روش گردآوری اطلاعات   40

3-5- اعتبار و پایایی ابزار تحقیق   41

3-5-1- تعیین پایایی    41

3-5-2- تعیین اعتبار (روایی)  43

3-6- جامعه و نمونه آماری    47

3-6-1-جامعه اماری    47

3-6-2- نمونه و روش نمونه گیری47

3-7- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    48

3-8-آزمون ها و  ابزار مورد استفاده    48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها   53

4-1- مقدمه            54

4-2- مشخصات و مقادیر داده هاي تحقیق     55

4-3-  توصیف ویژگیهای فردی و جمعیت شناختی آزمودنی ها   55

4-4- بررسی وضعيت نرمال بودن تک متغيره 59

4-5- تحليل داده‌ها        60

4-5-1- بیان مدل     60

4-5-2- تخمین مدل    61

4-5-3- تحلیل مدل اندازه گیری (Measurement Model)  65

4-5-4- ارزیابی تناسب مدل  66

4-5-5- تفسير و تعبير مدل  67

4-5-6- بررسی ضرایب پایایی، میانگین واریانس تبیین شده و ماتریس کواریانس بین متغیرهای پنهان    69

4-6- پاسخ به فرضیات پژوهش با استفاده معادلات ساختاری(SEM)  70

 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری      72

5-1- مقدمه     73

5-2- نتایج حاصل از بررسی های جمعیت شناختی      74

5-2-1- جنسیت    74

5-2-2-  سن      74

5-2-3- میزان تحصیلات    74

5-2-4- سابقه کار       74

5-3-  تفسیر نتایج حاصل از فرضیه ها     75

5-3-1-  فرضیه اصلی     75

5-3-2-  فرضیه اول    75

5-3-3-  فرضیه دوم    76

5-3-4-  فرضیه سوم    76

5-3-5-  فرضیه چهارم    76

5-3-6-  فرضیه پنجم    77

5-3-7-  فرضیه ششم     77

5-4- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق    80

5-4-1- پیشنهادهای مرتبط با نتایج فرضیات     80

5-5- محدودیت های پژوهش    82

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی      82

منابع    84

ضمیمه1: پرسشنامه پژوهش    91

ضمیمه2: خروجی های نرم افزار    97

 


Keywords: فناوری اطلاعات مدیریت داده ها آنالیز کسب و کار پاسخگویی به مشتریان مدیریت ارتباط با مشتری
این برای گرایش های: مدیریت امور بانکی، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی کامپیوتر و IT > گرایش ها > کلیه گرایش ها > محصولات قابل دانلود کلیه گرایش ها > پروژه های آماده کلیه گرایش ها > پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر مدیریت ارتباط با مشتری (فایل word)