Skip Navigation Links

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی در ادامه همین صفحه ارائه شده است. در لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی می توانید عنوان انگلیسی مقاله مهندسی شهرسازی، عنوان فارسی مقاله مهندسی شهرسازی و سایر مشخصات مقاله مهندسی شهرسازی اعم از ناشر و نویسنده مقاله مهندسی شهرسازی، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله مهندسی شهرسازی را مشاهده نمایید. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI مهندسی شهرسازی یا اصل مقاله کنفرانسی مهندسی شهرسازی را به صورت رایگان دانلود نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی شهرسازی می توانید چکیده انگلیسی مقاله مهندسی شهرسازی و ترجمه فارسی چکیده مقاله مهندسی شهرسازی را ملاحظه نمایید. پس از دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی شهرسازی و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله مهندسی شهرسازی می توانید اقدام به خرید مقاله ترجمه شده مهندسی شهرسازی نمایید.  

برای خرید مقاله ترجمه شده مهندسی شهرسازی روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله ترجمه شده مهندسی شهرسازی مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده مهندسی شهرسازی مورد نظر خود را دانلود نمایید.

این مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Word تایپ شده است. دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی می توانند از فایل Word ترجمه مقاله مهندسی شهرسازی در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند.

لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی برای شما ایمیل می شود. لینک دانلود محصولات خریداری شده در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود.

تعداد بازدید : 9150

Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Planning of sustainable cities in view of green architecture pdf
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning pdf
انسجام و از هم گسیختگی در آموزش معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM pdf
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان word
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal pdf
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration pdf
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار word
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects pdf
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications pdf
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی word
Sustainable Urban Forms :Their Typologies, Models, and Concepts pdf
فرم های ماندگار شهری: تیپولوژی، مدل ها و مفاهیم آنها word
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR pdf
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR word
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery pdf
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی word
درک حاکمیت خوب شهری: مبانی، تغییرات، ارزشها word
From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty Together Again pdf
از بریکولاژ تا اسطوره، یا چگونه هامپتی و دامپتی را دوباره بهم رساند word
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS pdf
Modeling signalized intersection safety with corridor-level spatial correlations pdf
مدلسازی ایمنی تقاطع دارای علائم ترافیکی توسط همبستگی های فضایی سطح راه word
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES pdf
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی word
Urban planning in office markets: A methodological approach pdf
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید