Skip Navigation Links

تحقیقات آموزشی

دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی به منظور آماده ساختن دانشجویان برای مشاغل مربوط به تحقیقات درباره نظام های آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و نیز در دیگر سازمان های آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی است.

به عبارت دیگر هدف دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی تربیت پژوهشگران با صلاحیت در زمینه نظریه و روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم تربیتی، نظریه و روش های ارزیابی آموزشی و کاربرد این نظریه ها و روش ها در نظام آموزشی کشور از جمله هدف های اصلی برنامه کارشناسی ارشد در تحقیقات تربیتی است. در این برنامه سعی بر آن خواهد بود که در سطح تحصیلات تکمیلی دانشجویان با دانش و مهارت های مربوط به زمینه های آمار توصیفی و استنباطی، نظریه و روش های تحقیق در علوم تربیتی و نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیری های روانی و آموزشی به منظور انجام تحقیقات آموزشی، آشنا شوند. در دوره کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، علاوه بر جنبه های نظری، جنبه های عملی پژوهش های آموزشی مورد تاکید قرار خواهد گرفت بطوریکه دانشجویان ضمن تحصیل در اجرای طرح های پژوهشی مربوط به نظام آموزشی شرکت کرده و مهارت های مربوط به انجام تحقیقات آموزشی را در عمل فرا گیرند.


تعداد بازدید : 3225


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید