Skip Navigation Links

آموزش و بهسازی منابع انسانی

با توجه به جمعیت عظیم نیروی شاغل در کشور و همچنبن ورود نیروهای جدید به بازار کار توجه به امر آموزش نیروی انسانی را بیشتر از هر زمان دیگری توجیه می کند. گسترش خدمات سازمان ها و تغییر و تحولات علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به آموزش های جدید را آشکار می سازد. باتوجه به نقش مهم و اساسی منابع انسانی یک سازمان به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان که در اولویت بالاتری نسبت به منابع مالی، مادی و فناوری قرار می گیرد، اهمیت توجه به موضوع آموزش و بهسازی نیروی انسانی را بیش از هر زمانی ضروری می سازد.

دوره کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دوره ای است که در صدد اعتلای فعالیت های آموزش نیروی انسانی در سطح سازمان ها  و نهادهای جامعه می باشد. مهمترین اهداف این رشته عبارتند از :

- تربیت نیروی انسانی متخصص در امر برنامه ریزی و مدیریت آموزش و بهسازی سازمان

- ایجاد توانایی لازم برای تحقیق و پژوهش و همچنین گسترش روحیه پژوهش محوری در تصمیمات مرتبط با آموزش و بهسازی منابع انسانی

- افزایش سطح دانش نظری و مهارت عملی مدیران و کارشناسان ادارات و واحدهای آموزش و بهسازی سازمان ها

به طور کلی دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دارای توانایی ها و مهارت های زیر خواهند بود.

- شناسایی مسائل و مشکلات آموزشی سازمان ها

- نیاز سنجی آموزشی کارکنان سطوح متفاوت سازمان

- توانایی تجزیه و تحلیل طبقه بندی و طراحی مشاغل

-  برنامه ریزی و طراحی آموزشی در قالب برنامه های نیروی انسانی سازمان

- ارزشیابی برنامه های آموزشی

- کنترل کیفیت دوره های آموزشی در حال اجرا


تعداد بازدید : 4493


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید