Skip Navigation Links

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش که به رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیز معروف است، در دو قلمرو کلی فلسفه و آموزش و پرورش به بررسی سیر تاریخی آموزش و پرورش و نظام های آموزشی دنیا می پردازد و فلسفه و آراء تربیتی تعلیم و تربیت در غرب و در اسلام را مورد مقایسه قرار می دهد.

دوره کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش با اهداف زیر طراحی شده است:

- تربیت افراد متخصص در زمینه های برنامه ریزی های آموزشی با عنایت به جهان بینی اسلامی و ویژگی ها و نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی جامعه

- تربیت متخصصان آموزش مبانی تاریخی، اجتماعی و فلسفی تعلیم و تربیت در سطوح مختلف آموزش و پرورش

- تربیت متخصصانی که توانایی تحقیق در بعد اجتماعی، تاریخی و فلسفی تربیت و تعلیم و تربیت اسلامی را دارا باشند

- آشنایی با نظریه های تربیتی، مکاتب فلسفی و شناسایی فلسفه تربیتی اسلام

- شناخت اصول و مفاهیم اساسی در زمینه برنامه ریزی آموزشی

- تربیت مدرسان ورزیده و صاحب نظری که از عهده معارف تربیتی اسلامی به صورت ویژه و دانش تربیتی به شکل عام برآمده و بتوانند حاصل تحقیقات انجام شده را در مراکز آموزشی تدریس نمایند

- تربیت محققینی که بتوانند با دارا بودن ابزارهای تحقیق، با پژوهش در منابع اسلامی و سایر منابع موجود به تدوین منابع مورد نیاز جهت تحقیق و تدریس در زمینه های مختلف این دانش بپردازند


تعداد بازدید : 2898


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید