Skip Navigation Links

برنامه ریزی درسی

بنا بر احساس ضرورت، جهت تربیت افراد متعهد و متخصصی که قادر باشند نظام آموزش و پرورش کشور و برنامه های آموزشی و درسی آن را در هر یک و همه مقاطع تحصیلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و طرح ها و برنامه های مصوب و اصولی را برای ترمیم و یا تغییر برنامه ها ارائه نمایند دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی تدوین شد.

هدف از رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی از یک سو فراهم ساختن فرصت های یادگیری هر چه بیشتر برای گروه های واجب التعلیم و علاقه مند به یادگیری و از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشورها است. در کل برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بر فعالیت های یاددهی و یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات است. فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی به راحتی می تواند علاوه بر پیش بینی های آموزشی یک کشور، مراحل برنامه ریزی آموزشی و مدیریت بر اجرای آن را ترسیم کند و با روش های بهتر آموزشی، راهنما و مشاور خوبی برای یادگیرندگان باشد.


تعداد بازدید : 3277


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید