زمین شناسی

رشته زمین شناسی

زمین‌شناسی  علم مطالعه  سیاره  زمین  است.دانش زمین‌شناسی به بررسی ماهیت سیّارهٔ زمین، تاریخ آن، ساختمان پوستهٔ آن، اجزای درون آن و انواع سنگ‌ها و سنگواره‌های زمین را بررسی می‌کند. این علم دربارهٔ موادّ سازندهٔ زمین، نیروهای مؤثر بر مواد مزبور، برآیندهای آن نیروها، پراکندگی سنگ‌های پوستهٔ سیاره، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و جانورانی که در دوره‌های گوناگون زمین‌شناسی وجود داشته ‌اند گفتگو می‌کند.

منابع فلزی و غیر فلزی، منابع انرژی، منابع زیرزمینی، آب و هر آنچه که به عنوان ثروت طبیعی و ملی شناخته می شود، در علم زمین شناسی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. زمین شناسان می توانند با تخمین و ارزیابی منابع معدنی کشور، ابزار لازم را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در اختیار دولتمردان قرار دهند.

علم زمین شناسی در ارزیابی ساخت سد، ساخت راه آهن، ایجاد شهر ها و ساز های مختلفمورد استفاده قرار می گیرد. سدهایی که در جمع آوری آبهای سطحی ناتوانند، راه آهنی که با اندک رانش زمین ناکارآمد می شود و منازلی که بر روی گسلها بنا شده و هر دم احتمال وقوع فاجعه ای اسفبار را خبر می دهند، ناشی از بی توجهی به استفاده از زمین شناسان در پروژه های عمرانی است.

به طور خلاصه یک متخصص زمین شناسی توانمندی های زیر را دارد:

الف: تهیه و تفسیر نقشه های زمین شناسی و معدنی.

ب: همکاری با گروههای اکتشاف، و تیم های عملیات صحرایی و کارگاهی مهندسی ژئوتکنیک.

ج: انجام فعالیت های کارشناسی در وزارتخانه های معادن و فلزات، نفت، نیرو، کشاورزی و سازمانها تابعه و نیز کلیه موسساتی که بنحوی ازانحاء از زمین شناسی استفاده می نمایند.

د: گسترش مرزهای دانش در حیطه زمین شناسی از طریق ادامه تحصیل در سطوح عالیه و نظریه پردازی، تحقیق و پژوهش. 

 

گروه زمین شناسی پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) تلاش می کند تا با فراهم نمودن یک محیط علمی پویا در راستای اشتراک منابع علمی و تجارب زمین شناسی گام بردارد.


تعداد بازدید : 25882


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید