مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 1)

Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility pdf
تاثیر فاکتورهای سبک زندگی بر سلامت باروری: کنترل قدرت باروری word
Genetics of Male Infertility pdf
ژنتیک ناباروری در مردان word
یک روش ترکیبی برای ارزیابی میکروبی آلودگی نسخه خطی (Palimpsest) ارشمیدس word
ثبت جدید شکل رنگ خرچنگ Charybdis annulata Fabricius 1798 word
Necrotizing soft tissue infections developing from pressure ulcers pdf
عفونت‌های نکروزکننده بافت نرم که از زخم‌های فشاری (بستر) ایجاد شده‌اند word
Sixteen Polymorphic Simple Sequence Repeat Markers from Expressed Sequence Tags of the Chinese Mitten Crab Eriocheir sinensis pdf
16مارکر توالی ساده پلی مورفیسم از توالی های نشان دار خرچنگ چینی Eriocheir sinensis word
MicroRNAs and spermatogenesis pdf
میکروRNAها و اسپرماتوژنز word
Mini-review on Glycolysis and Cancer pdf
مروری بر گلیکولیز و سرطان word
Central carbon metabolism of Leishmania parasites pdf
متابولیسم مرکزی کربن در انگل‌های لیشمانیا word
Preclinical development of a miR-132 inhibitor for heart failure treatment pdf
تولید پیش بالینی مهارکننده‌ی miR-132 برای درمان نارسایی قلبی word
PHB production by Methylocystis hirsuta from natural gas in a bubble column and a vertical loop bioreactor pdf
تولید PHB به وسیله Methylocystis hirsuta از گاز طبیعی در یک بیوراکتور ستون حبابی و حلقه عمودی word
Regulatory RNAs in Heart Failure pdf
RNA های تنظیم کننده در نارسایی قلبی word
Epigenetics and its role in male infertility pdf
اپی ژنتیک و نقش آن در ناباروری مردان word
Genetics, diagnosis and management of colorectal cancer (Review) pdf
ژنتیک، تشخیص و رسیدگی پزشکی به سرطان روده ی بزرگ (مقاله مروری) word
Neurogenesis during development of the vertebrate central nervous system pdf
نوروژنز در طول تکامل دستگاه عصبی مرکزی مهره‌داران word
Karyological studies of 10 Cirsium sect. Epitrachys (Asteraceae) species from Turkey pdf
Deletions of 9p and the Quest for a Conserved Mechanism of Sex Determination pdf
جهش های حذفی 9p و بررسی مکانیسم حفاظت شده تعیین جنسیت word
Microvesicles as mediators of tissue regeneration pdf
میکرو‌وزیکول‌ها به عنوان واسطه‌گرهای ترمیم بافت word
Long Non-Coding RNAs as Key Regulators of Cardiovascular Diseases pdf
miR-15a and miR-16-1 in cancer: discovery, function and future perspectives pdf
miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید