مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 1)

Lifestyle factors and reproductive health: taking control of your fertility pdf
تاثیر فاکتورهای سبک زندگی بر سلامت باروری: کنترل قدرت باروری word
Genetics of Male Infertility pdf
ژنتیک ناباروری در مردان word
Mini-review on Glycolysis and Cancer pdf
مروری بر گلیکولیز و سرطان word
New genetic markers for male infertility pdf
مارکرهای ژنتیکی جدید برای ناباروری مردان word
Monitoring Bacterial Transport by Stable Isotope Enrichment of Cells pdf
پایش انتقال باکتری توسط ایزوتوپ های پایدار word
Liraglutide: A Once-Daily Incretin Mimetic for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus pdf
لیراگلوتاید: یک اینکرتین تقلیدی با مصرف یکبار در روز برای درمان دیابت نوع 2 word
Genetic testing and counselling for male infertility pdf
آزمایش و مشاوره ژنتیک برای ناباروری مردان word
Frequency of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Smokers with Lung Cancer Without Pulmonary Emphysema pdf
فراوانی جهش گیرنده عامل رشد اپی درمال در سیگاری های مبتلا به سرطان ریه بدون آمفیزم ریوی word
Antibacterial activity, inflammatory response, coagulation and cytotoxicity effects of silver nanoparticles pdf
فعالیت ضدباکتریایی، پاسخ التهابی، اثرات انعقادی و سمیت سلولی نانوذرات نقره word
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review pdf
The Epigenetic Regulator SMCHD1 in Development and Disease pdf
نقش تنظیم گر اپی‌ژنتیک SMCHD1 در رشد و نمو و بیماری word
Mitochondrial-epigenetic crosstalk in environmental toxicology pdf
تداخل اپی ژنتیک – میتوکندریایی در سمیت شناسی محیط زیست word
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report pdf
رمدسیویر برای درمان کووید-19--گزارش مقدماتی word
Sixteen Polymorphic Simple Sequence Repeat Markers from Expressed Sequence Tags of the Chinese Mitten Crab Eriocheir sinensis pdf
16مارکر توالی ساده پلی مورفیسم از توالی های نشان دار خرچنگ چینی Eriocheir sinensis word
Genetics, diagnosis and management of colorectal cancer (Review) pdf
ژنتیک، تشخیص و رسیدگی پزشکی به سرطان روده ی بزرگ (مقاله مروری) word
The interplay of epigenetic marks during stem cell differentiation and development pdf
تعامل عوامل اپی ژنتیک در طی تمایز و تکوین سلول بنیادی word
Benefit of Oleuropein Aglycone for Alzheimer’s Disease by Promoting Autophagy pdf
مزایای اولئوروپین آگلیکون برای بیماری آلزایمر با افزایش اتوفاژی word
MicroRNAs and spermatogenesis pdf
میکروRNAها و اسپرماتوژنز word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید