مقالات ترجمه شده بيوتكنولوژی (صفحه 1)

From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery pdf
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer pdf
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه word
The suspensor: not just suspending the embryo pdf
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید word
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species pdf
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia word
Genetically Modified Foods and Social Concerns pdf
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی word
Promoter diversity in multigene transformation pdf
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی word
A structural perspective on Mediator function pdf
نگاه ساختاری به عمل مدیاتور word
The Molecular Basis of Leukemia pdf
مبنای مولکلولی سرطان خون word
Review of methods for functional brain connectivity detection using fMRI pdf
مرور روش های آشکارسازی ارتباط عملکردی مغز با استفاده از fMRI word
Discriminative analysis of non-linear brain connectivity in schizophrenia: an fMRI Study pdf
آنالیز افتراقی ارتباط غیرخطی مغز در شیزوفرنی: یک مطالعه fMRI word
The Evolution of Adaptive Immune Systems pdf
تکامل سیستمهای ایمنی سازگار word
V(D)J Recombination and the Evolution of the Adaptive Immune System pdf
V (D) J نوترکیب و تکامل قابل انطباق دستگاه ایمنی word
Nonribosomal peptides: from genes to products pdf
پپتیدهای غیر ریبوزومی: از ژن تا محصولات word
Saturable binding of indisulam to plasma proteins and distribution to human erythrocytes pdf
اتصال اشباع پذیر ایندیزولام به پروتـﺋین های پلاسما و توزیع آن در اریتروسیت های انسانی word
Isolation, Partial Purification and Characterization of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) from Rabbit (Oryctolagus ciniculus) Lungs pdf
جداسازی، خالص سازی جزئی و بررسی خصوصیات آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) از ریه های خرگوش word
A rule-based expert system for inferring functional annotation pdf
یک سیستم تخصصی مبتنی بر قواعد به منظور استنتاج شرح عملکرد word
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins pdf
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی word
Flow and heat transfer in biological tissue due to electromagnetic near-field exposure effects pdf
تاثیر قرار گیری در معرض میدان های مغناطیسی بر روی انتقال جریان و حرارت در بافت زنده word
Stem Cell Transplantation in Inherited Metabolic Disorders pdf
پیوند سلول های بنیادی در اختلالات متابولیک وراثتی word
Flow and heat transfer in biological tissue due to electromagnetic near-field exposure effects pdf
تاثیر قرار گیری در معرض میدان های مغناطیسی بر روی انتقال جریان و حرارت در بافت زنده word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Sixteen Polymorphic Simple Sequence Repeat Markers from Expressed Sequence Tags of the Chinese Mitten Crab Eriocheir sinensis pdf
16مارکر توالی ساده پلی مورفیسم از توالی های نشان دار خرچنگ چینی Eriocheir sinensis word

سایر مقالات ترجمه شده بيوتكنولوژی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید