مقالات ترجمه شده بيوتكنولوژی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده بيوتكنولوژی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده بيوتكنولوژی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه
The suspensor: not just suspending the embryo
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia
Genetically Modified Foods and Social Concerns
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی
Promoter diversity in multigene transformation
تنوع پروموتر (ارتقاء دهنده) در تحول چند ژنی
A structural perspective on Mediator function
نگاه ساختاری به عمل مدیاتور
The Molecular Basis of Leukemia
مبنای مولکلولی سرطان خون
Review of methods for functional brain connectivity detection using fMRI
مرور روش های آشکارسازی ارتباط عملکردی مغز با استفاده از fMRI
Discriminative analysis of non-linear brain connectivity in schizophrenia: an fMRI Study
آنالیز افتراقی ارتباط غیرخطی مغز در شیزوفرنی: یک مطالعه fMRI
The Evolution of Adaptive Immune Systems
تکامل سیستمهای ایمنی سازگار
V(D)J Recombination and the Evolution of the Adaptive Immune System
V (D) J نوترکیب و تکامل قابل انطباق دستگاه ایمنی
Nonribosomal peptides: from genes to products
پپتیدهای غیر ریبوزومی: از ژن تا محصولات
Saturable binding of indisulam to plasma proteins and distribution to human erythrocytes
اتصال اشباع پذیر ایندیزولام به پروتـﺋین های پلاسما و توزیع آن در اریتروسیت های انسانی
Isolation, Partial Purification and Characterization of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) from Rabbit (Oryctolagus ciniculus) Lungs
جداسازی، خالص سازی جزئی و بررسی خصوصیات آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) از ریه های خرگوش
A rule-based expert system for inferring functional annotation
یک سیستم تخصصی مبتنی بر قواعد به منظور استنتاج شرح عملکرد
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی
Flow and heat transfer in biological tissue due to electromagnetic near-field exposure effects
تاثیر قرار گیری در معرض میدان های مغناطیسی بر روی انتقال جریان و حرارت در بافت زنده
Stem Cell Transplantation in Inherited Metabolic Disorders
پیوند سلول های بنیادی در اختلالات متابولیک وراثتی
Flow and heat transfer in biological tissue due to electromagnetic near-field exposure effects
تاثیر قرار گیری در معرض میدان های مغناطیسی بر روی انتقال جریان و حرارت در بافت زنده
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی
Sixteen Polymorphic Simple Sequence Repeat Markers from Expressed Sequence Tags of the Chinese Mitten Crab Eriocheir sinensis
16مارکر توالی ساده پلی مورفیسم از توالی های نشان دار خرچنگ چینی Eriocheir sinensis

Skip Navigation Links