مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 5)

On the linearity of the high-temperature emission from 7LiF:Mg,Ti (TLD-700 pdf
بررسی خطی بودن تابش دمای بالای ( 7LiF:Mg,Ti (TLD-700 word
تخمین توزیع های دز نوترون و فوتون در اتاق درمان THOR BNCT با بکار گیری روش TLD دو گانه word
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump pdf
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی word
Synthesis of Silver Nanoparticles Using Silybum Marianum Seed Extract pdf
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از دانه استخراج شده Silybum Marianum word
Application of Microplasma for NOx Removal pdf
کاربرد میکروپلاسما برای حذف NOx word
Advances in Computational Modeling of Electronic Devices Based on Graphene pdf
پیشرفت های مدلسازی محاسباتی دستگاه های الکترونیکی پایه گرافینی word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3 word
Compact core model for Symmetric Double-Gate Junctionless Transistors pdf
مدل هسته کامپکت (کم حجم) ترانزیستورهای بدون پیوند دوگیتی متقارن word
High intensity laser-plasma sources of ions—physics and future applications pdf
منابع یونی لیزر-پلاسما با شدت زیاد -فیزیک و کاربردهای آینده word
Analysis of pulse modulation format in coded BOTDA sensors pdf
آنالیز فرمت مدولاسیون پالس در سنسورهای کد گذاری شده BOTDA word
QUANTUM DOT INFRARED DETECTORS AND SOURCES pdf
آشکارسازها و منابع مادون قرمز نقطه کوانتومی word
Equivalent circuit model of quantum dot semiconductor optical amplifiers: dynamic behaviour and saturation properties pdf
مدل مدار معادل تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی نیمه هادی: رفتار دینامیکی و خواص اشباع word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی word
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors pdf
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی word
Reduction of Platinum Metal Usage in GaAs IC Metallization pdf
کاهش استفاده از فلز پلاتین در فلزکاری تراشه‏ های GaAs (گالیم-آرسنیک) word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید