دانلود مقاله ترجمه شده بررسی بازتابندگی های آینه ای و غیرآینه ای در مواد جاذب رادار (RAM) در طول موج های کم تر از میلی متر


چطور این مقاله فیزیک را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2000674 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله فیزیک در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,270,000 ریال
شناسه محصول :
2000674
سال انتشار:
2003
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

بررسی بازتابندگی های آینه ای و غیرآینه ای در مواد جاذب رادار (RAM) در طول موج های کم تر از میلی متر

عنوان انگليسي

STUDIES ON SPECULAR AND NON-SPECULAR REFLECTIVITIES OF RADAR ABSORBING MATERIALS (RAM) AT SUBMILLIMETRE WAVELENGTHS

نویسنده/ناشر/نام مجله

Jussi Säily

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده فیزیک شامل 62 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 42 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

بررسی مواد جاذب ارائه شده در این گزارش به یک پروژه در حال پیشرفت در آزمایشگاه رادیو هات مربوط می شود که یک محدوده تست آنتن فشرده (CATR) با طول موج کمتر از میلی متر را بر اساس یک هولوگرام انجام می دهد. مواد جاذب در کل محدوده تست آنتن داخلی لازم هستند و دانش دقیقی از ویژگی های آن برای جایگذاری موثر در داخل آن محدوده ضروری می باشد.

اندازه گیری پراکندگی آینه ای یا غیرآینه ای از مواد جاذب زیر میلی متری و مواد کارپت (موکت) (carpet) ارزان ارائه می شوند. کارپت ها در تست ها وارد شدند چون برخی از مقالات قبلی اشاره کردند که آنها را می توان در نواحی غیربحرانی استفاده کرد تا هزینه ماده را کاهش داد. دامنه فرکانسی در پراکندگی آینه ای برابر 200–600 GHz و در پراکندگی غیرآینه ای برابر 300–400 GHz است. میز تست دوایستایی (bistatic) امکان تست دامنه زاویه ای پیوسته و کامل 0o–90o را فراهم می کند.

نتایج اندازه گیری اختلافات بزرگی را عملکرد بین مواد نشان می دهند. بهترین بازدهی آینه ای (–50 dB) برای TK THz RAM منشوری به دست امد. با این همه ، همان ماده، مقدار توان قابل توجهی را به زوایای غیرآینه ای پراکنده می کند. توان پراکنده شده از موادFIRAM-500 و  TERASORB-500 از نوع گوه (wedged-type) نزدیک به جهت آینه ای متمرکز می شود و اگر گوه ها به درستی جهت بگیرند، توان بسیار کمی در زوایای دیگر یافت می شود. مواد کارپت ارزان ، در اغلب زوایا بازتابندگی های بهتر از –15 dB دارند و در نواحی غیربحرانی  محدوده آنتن، بسیار مفید هستند. نتایج ارائه شده در این گزارش را می توان برای بهینه سازی کارگذاشتن جاذب در داخل محدوده انتن استفاده کرد که هم به حداکثر بازدهی و هم کمترین هزینه مربوط می شود.  

بررسی مواد جاذب ارائه شده در این گزارش به یک پروژه در حال پیشرفت در آزمایشگاه رادیو هات مربوط می شود که یک محدوده تست آنتن فشرده (CATR) با طول موج کمتر از میلی متر را بر اساس یک هولوگرام انجام می دهد. مواد جاذب در کل محدوده تست آنتن داخلی لازم هستند و دانش دقیقی از ویژگی های آن برای جایگذاری موثر در داخل آن محدوده ضروری می باشد.

اندازه گیری پراکندگی آینه ای یا غیرآینه ای از مواد جاذب زیر میلی متری و مواد کارپت (موکت) (carpet) ارزان ارائه می شوند. کارپت ها در تست ها وارد شدند چون برخی از مقالات قبلی اشاره کردند که آنها را می توان در نواحی غیربحرانی استفاده کرد تا هزینه ماده را کاهش داد. دامنه فرکانسی در پراکندگی آینه ای برابر 200–600 GHz و در پراکندگی غیرآینه ای برابر 300–400 GHz است. میز تست دوایستایی (bistatic) امکان تست دامنه زاویه ای پیوسته و کامل 0o–90o را فراهم می کند.

نتایج اندازه گیری اختلافات بزرگی را عملکرد بین مواد نشان می دهند. بهترین بازدهی آینه ای (–50 dB) برای TK THz RAM منشوری به دست امد. با این همه ، همان ماده، مقدار توان قابل توجهی را به زوایای غیرآینه ای پراکنده می کند. توان پراکنده شده از موادFIRAM-500 و  TERASORB-500 از نوع گوه (wedged-type) نزدیک به جهت آینه ای متمرکز می شود و اگر گوه ها به درستی جهت بگیرند، توان بسیار کمی در زوایای دیگر یافت می شود. مواد کارپت ارزان ، در اغلب زوایا بازتابندگی های بهتر از –15 dB دارند و در نواحی غیربحرانی  محدوده آنتن، بسیار مفید هستند. نتایج ارائه شده در این گزارش را می توان برای بهینه سازی کارگذاشتن جاذب در داخل محدوده انتن استفاده کرد که هم به حداکثر بازدهی و هم کمترین هزینه مربوط می شود.

فهرست مطالب

1.مقدمه

2 طراحی مواد جاذب رادار (RAM)

2.2 مکانیزم های اتلاف 

  2.3 جاذب های تک لایه

2.3.1 صفحه سالیبری و لایه دالن باخ

2.4 جاذب های عبوری هندسی و چندلایه ای

2.4.1 جاذب جومان

2.4.2 جاذب های دی الکتری مدرج

2.4.3 جاذب های عبوری هندسی

2.5 دیگر انواع RAM

3  تئوری پراکندگی

3.1 تعریف سطح مقطع رادار (RSC)

3.2 نواحی پراکندگی اپتیکی، تشدیدی و رایلی

3.3 روش های شبیه سازی برای حل مسائل پراکندگی

4  اندازه گیری بازتابندگی آینه ای در 200-600 GHz 

4.1 مروری بر نمونه مواد تست شده

4.2 برپایی میز تست

4.3 نتایج اندازه گیری

4.3.1 بازتابندگی های اندازه گیری شده برای مواد

4.3.2 اثر غیرایده آل گرایی

4.3.2.1 جفت شدگی مستقیم بین شیپورهای انتن 

4.3.2.2 محدودیت های دامنه دینامیک در 500  و  600 GHz

4.3.2.3 خطاهای هدفگیری           

5 اندازه گیری بازتابندگی غیرآینه ای در 300–400 GHZ

5.1 برپایی میز تست

5.2 نتایج تجربی

5.2.1 بازتابندگی های اندازه گیری شده برای مواد

5.2.2 اثر غیر ایده آل گرایی

5.2.2.1 جفت شدگی مستقیم بین انتن های شیپوری

5.2.2.2 خطاهای هدفگیری

5.2.2.3 اثر فاصله گیرنده بر نتایج

6 خلاصه و نتیجه گیری

بازتابندگی های آینه ای در مواد جاذب رادار بازتابندگی های غیرآینه ای در مواد جاذب رادار :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسیAbstarct

The absorbing material studies presented in this Report are related to an ongoing project at the HUT Radio Laboratory for realising a submillimetre wave compact antenna test range (CATR) based on a hologram. Absorbing materials are needed in all indoor antenna test ranges, and an accurate knowledge of their properties is required for effective placement inside the range

Measurements of both specular and non-specular scattering from several submillimetre wave absorber materials and low-cost carpet materials are presented. The carpets were included in the tests because some earlier publications noted that they can be used in non-critical areas to reduce material cost. The frequency range in specular scattering is 200–600 GHz, and 300–400 GHz in non-specular scattering measurements. The constructed bistatic test bench allows automatic testing of the full continuous angular range of 0o–90o


The measurement results show large differences in performance between materials. The best specular performance of –50 dB was measured for the pyramidal TK THz RAM. However, the same material scatters considerable amounts of power into nonspecular angles. The scattered power from wedged-type TERASORB-500 and FIRAM-500 materials is concentrated close to the specular direction, and very little power is found at other angles if the wedges are properly oriented. Low-cost carpet materials have better than –15 dB reflectivities in most angles, and are very useful in the non-critical areas of the antenna range. The results presented in this Report can be used to optimise the absorber placement inside the antenna range, concerning both maximum performance and lowest cost

Contents

1. INTRODUCTION

2. DESIGN OF RADAR ABSORBING MATERIALS (RAM

2.1. INTRODUCTION

2.2 LOSS MECHANISMS

2.3 SINGLE-LAYER ABSORBERS

2.3.1 The Salisbury screen and the Dällenbach layer

2.4 MULTILAYER AND GEOMETRICAL TRANSITION ABSORBERS

2.4.1 The Jaumann absorber

2.4.2 Graded dielectric absorbers

2.4.3 Geometrical transition absorbers

2.5 OTHER TYPES OF RAM

3 SCATTERING THEORY

3.1 DEFINITION OF THE RADAR CROSS SECTION (RCS)

3.2 RAYLEIGH, RESONANT, AND OPTICS SCATTERING REGIONS

3.3 SIMULATION METHODS FOR SOLVING SCATTERING PROBLEMS

4 SPECULAR REFLECTIVITY MEASUREMENTS AT 200–600 GHZ

4.1 OVERVIEW OF THE TESTED MATERIAL SAMPLES

4.2 CONSTRUCTION OF THE TEST BENCH

4.3 MEASUREMENT RESULTS

4.3.1 Measured reflectivities for the materials

4.3.2 Effect of non-idealities

4.3.2.1 Direct coupling between the horn antennas

4.3.2.2 Dynamic range limitations at 500 and 600 GHz

4.3.2.3 Pointing errors

5 NON-SPECULAR REFLECTIVITY MEASUREMENTS AT 300–400 GHZ

5.1 CONSTRUCTION OF THE TEST BENCH

5.2 MEASUREMENT RESULTS

5.2.1 Measured reflectivities for the materials

5.2.2 Effect of non-idealities

5.2.2.1 Direct coupling between the horn antennas

5.2.2.2 Pointing errors

5.2.2.3 Effect of the receiver’s distance on the results

6 SUMMARY AND CONCLUSIONS


Keywords: NON-SPECULAR REFLECTIVITIES OF RADAR ABSORBING MATERIALS
این برای گرایش های: فیزیک حالت‌ جامد، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله فیزیک با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > فیزیک > مقاله های فیزیک و ترجمه فارسی آنها > بررسی بازتابندگی های آینه ای و غیرآینه ای در مواد جاذب رادار (RAM) در طول موج های کم تر از میلی متر
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید