مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع
Habitable Planets: Interior Dynamics and Long-Term Evolution
سیارات قابل سکونت: دینامیک داخلی و ارزیابی بلند مدت
Advanced carbon aerogels for energy applications
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری
Superasymmetric two-center shell model for spontaneous heavy-ion emission
مدل لایه ای دو مرکزی ابرنامتقارن برای گسیل خود به خودی یون سنگین
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود
Status of space-based gamma-ray astronomy
وضعیت اخترشناسی پرتو گاما در فضا
High Efficiency Graphene Solar Cells by Chemical Doping
سلول‌های خورشیدی با راندمان بالا، با استفاده از دوپینگ شیمیایی گرافن
How to make interlocked nanocarbons
نحوه تهیه نانوکربن های همبند
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET"
The two –center shell model
مدل لایه ای دو مرکزی
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی
Excellent Color Quality of White-Light-Emitting Diodes by Embedding Quantum Dots in Polymers Material
کیفیت رنگ فوق‌العاده دیودهای نورافشان سفید با ادغام نقاط کوانتومی و مواد پلیمری

Skip Navigation Links