مقالات ترجمه شده مهندسی مواد (صفحه 1)

A Study on Warm Hydroforming of Al and Mg Sheet Materials: Mechanism and Proper Temperature Conditions pdf
بررسی فرآیند هیدروفرمینگ ورق های آلومینیمی و منیزیمی: مکانیزم و شرایط دمایی مناسب word
Thermo-mechanical characterization of Cu–Al–Ni shape memory alloys elaborated by powder metallurgy pdf
خصوصیات ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni که توسط متالورژی پودر تهیه شده word
Review on natural dye sensitized solar cells: Operation, materials and methods pdf
مروری بر سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌های طبیعی: ساخت، مواد و روش‌ها word
Comparison Study of Microstructure and Phase Evolution in Mg-Nd- and Mg-Gd-Based Alloys pdf
مطالعه مقایسه ای روی ریزساختار و تحول فازی در آلیاژهای پایه Mg-Nd و Mg-Gd word
Self-healing materials: a review pdf
مروری بر مواد خودترمیم word
Neck propagation pdf
اشاعه گلویی word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع word
Microstructural Response of Directionally Solidified Rene´ 80 Superalloy to Gas-Tungsten Arc Welding pdf
ریزساختار حاصل از انجماد جهت دار سوپرآلیاژ Rene 80 توسط روش جوشکاری قوسی گاز تنگستن word
Temperature Fields Produced by Traveling Distributed Heat Sources pdf
میدان دمایی تولیدشده توسط منابع حرارتی توزیع‌شده متحرک word
بررسی اثر سیلیکون روی خوردگی دما بالای آلیاژهای FeCrAl ضعیف در هوای مرطوب word
The effect of HfC content on mechanical properties HfC–W composites pdf
تأثیر مقدار HfC بر خواص مکانیکی کامپوزیت های HfC-W word
Application of dilatometric analysis to the study of solid–solid phase transformations in steels pdf
به کارگیری تحلیل های دیلاتومتری به منظور مطالعه استحاله های فازی جامد-جامد در فولادها word
Risk assessment of aging ship hull structures in the presence of corrosion and fatigue pdf
برآورد ریسک اسکلت بدنه کشتی تحت اثر خوردگی وخستگی word
Effects of friction model on forging process of Ti-6Al-4V turbine blade considering the influence of sliding velocity pdf
The relation between liquation and solidification cracks in pulsed laser welding of 2024 aluminium alloy pdf
رابطه میان ترک های ذوب و انجماد در جوشکاری پالس لیزری آلیاژ آلومینیوم 2024 word
Fatigue failure of a rear axle shaft of an automobile pdf
شکست خستگی شافت محور عقب یک خودرو word
PREDICTION OF IRRADIATION EMBRITTLEMENT IN WWER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL MATERIALS pdf
پیش بینی شکنندگی تابشی در مواد محفظه فشار راکتور WWER-440 word
اثرات عملیات حرارتی متداول بر مقاومت به سایش فولاد ابزار AISI H13 word
Microstructure of spark plasma sintered silicon carbide with Al-B-C pdf
میکروساختار کاربید سیلیکون زینترشده به همراه Al-B-C به کمک قوس پلاسما word
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites pdf
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم word
Microstructural Analysis of Laser-Beam-Welded Directionally Solidified INCONEL 738 pdf
آنالیز میکروساختاری جوشکاری یک طرفه‌ی جامد اینکونل 738 با پرتو لیزری word
تاثیر سختی پرتابه بر روی تغییر شکل و رفتار شکست در آزمایش ضربه تیلور word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مواد

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید