مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 1)

Application of gas wettability alteration to improve methane drainage performance: A case study pdf
کاربرد تغییر ترشوندگی گاز برای بهبود عملکرد زهکشی متان: مطالعه موردی word
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition pdf
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018 word
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes pdf
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز word
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes pdf
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری word
Law of gas production during coal heating oxidation pdf
قانون تولید گاز در هنگام اکسیداسیون گرمایشی زغالسنگ word
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments pdf
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار word
A conceptual framework for characterizing mineralized waste rocks as future resource pdf
چارچوب مفهومی برای مشخص کردن سنگهای باطله کانی‌سازی‌شده به عنوان منابع آینده word
Evaluation of occupational safety and health in surface mines pdf
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی word
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin pdf
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس word
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China pdf
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین word
A review of research on spontaneous combustion of coal pdf
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ word
Practical assessment of rock damage due to blasting pdf
ارزیابی عملی آسیب سنگ در اثر آتشباری word
A study of mining fatalities and coal price variation pdf
مطالعه تلفات معدنی و تغییرات قیمت زغال سنگ word
Longwall mining, shale gas production, and underground miner safet and health pdf
استخراج جبهه کار طولانی، تولید گاز شیل و ایمنی و سلامت معدنچیان زیرزمینی word
Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation pdf
اثر پیش عملیات با مایکروویو روی شناورسازی زغال سنگ اکسیده word
Bioleaching of two different types of chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans pdf
فروشویی زیستی دو نوع مختلف از کالکوپیریت با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans word
Characterization of fractured rock in the vicinity of tunnels by the swept impact seismic technique pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی معدن > مقاله های مهندسی معدن و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید