مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 6)

Crosslinking of rigid PVC by ionizing radiation to improve its thermal properties pdf
Silica-supported metallocene for ethylene polymerization pdf
متالوسن بر پايه سيليکا در بسپارش اتيلن word
Maleic Acid Grafting on Low Density Polyethylene pdf
پيوند زدن اسيدمالئيک روي پلي اتيلن با چگالي پايين word
Influence of viscosity ratio on the morphology of PVC/PE blends pdf
اثر نسبت گرانروی در مورفولوژی مخلوط PVC/PE word
Preparation and Properties of PVC/ELNR-30 Blends pdf
آماده سازی و خواص مخلوط pvc/ELNR-30 word
Effect of Various Additives on the Physical Properties of Polyvinylchloride Resin pdf
اثر افزودنی های مختلف بر خواص فیزیکی رزین پلی وینیل کلراید word
Food packaging based on polymer nanomaterials pdf
بسته بندی غذایی بر پایه نانومواد پلیمری word
Calculation of relaxation spectra from mechanical spectra in MATLAB pdf
محاسبه طیف آسایش از طیف مکانیکی در MATLAB word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید