مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر (صفحه 3)

Thin Solid Films pdf
Reliability-based assessment of polyethylene pipe creep lifetime pdf
ارزیابی مبتنی بر اعتبارپذیری طول عمر خزش لوله پلی اتیلنی word
From elastic deformation to flow in tempered chocolate pdf
از تغییرشکل کشسان تا جریان در شکلات تمپرشده word
Modelling of packing density for particle composites design pdf
مدل‌سازی چگالی انباشتگی برای طراحی کامپوزیت‌های ذرات word
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
Degradation behavior of natural fiber reinforced polymer matrix composites pdf
رفتار تخریبی کامپوزیت های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف طبیعی word
Indian Journal of Science and Technology pdf
آنالیز المان محدود لوله های UPVC دفنی word
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell pdf
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری word
Surface quality of PVC fittings based on the design of the sprue pdf
تاثیر طراحی اسپرو بر کیفیت سطح اتصالات pvc word
مطالعه رئولوژی مخلوط کاری در پلیمرهای مذاب: 2 – مخلوط کردن سیستم های واکنش گر word
Long-term stability of UHMWPE fibers pdf
ثبات دراز مدت الیاف UHMWPE word
Development and application of conducting shape memory polyurethane actuators pdf
توسعه و کاربرد محرک های پلی یورتان حافظه شکلی رسانا word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
A review on the application of natural rubber as asphalt modifier pdf
بررسي مروري کاربرد لاستيک طبيعي به عنوان اصلاح کننده آسفالت word
Modeling of gas transmission properties of polymeric films used for MA packaging of fruits pdf
Nanocomposites as Advanced Materials for Aerospace Industry pdf
نانوکامپوزیت ها به عنوان مواد پیشرفته برای صنعت هوا و فضا word
Molecular Weight and Molecular Weight Distribution From Dynamic Measurements of Polymer Melts pdf
وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي با توجه به اندازه گيري ديناميک مذاب بسپار word
Influence of injection parameters on the formation of blush in injection moulding of PVC pdf
تاثیر پارامتر های تزریق در شکل گیری blush در قالب تزریق pvc word
Modeling VLE and GLE of Systems Involving Polymers by Using SRK Equation of State pdf
مدلسازی سیستم های VLE و GLE شامل پلیمرها توسط معادله حالت SRK word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پليمر

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید