مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 8)

بهبود ظرفیت سرمایش گردابی با کاهش دمای سطحی لوله گرم: کار تجربی word
Thermal barrier coating effect on stress distribution of a diesel engine cylinder head pdf
اثر پوشش حایل حرارتی بر توزیع تنش یک بستار موتور دیزلی word
Comparison of analytical models for sheet rolling pdf
مقایسه ی مدل های تحلیلی برای نورد ورق word
Scaling Up of HTS Motor Based on Trapped Flux and Flux Concentration for Large Aircraft Propulsion pdf
افزایش موتور HTS بر اساس جریان مهار شده و شدت جریان برای پیش راندن هواپیمای بزرگ word
Real-time contouring error estimation for multi-axismotion systems using thesecond-order approximation pdf
Design and Research of Piezoelectric Pump with MEMS Flow Sensor pdf
طراحی و تحقیق در مورد پمپ پیزو الکتریک با سنسور جریان MEMS word
Nonlocal behavior in phonon transport pdf
رفتار غیرموضعی در انتقال فونون word
Exergy metrication of radiant panel heating and cooling with heat pumps pdf
متریک سازی اکسرژی گرمایش و سرمایش پنل تابشی با پمپ های گرمایی word
Experimental investigation and simulation of machining thin-walled workpieces pdf
تحقیق تجربی و شبیه سازی ماشین کاری قطعات با دیواره نازک word
Modelling of cold extrusion with experimental verification pdf
مدلسازی اکستروژن سرد با تایید تجربی(آزمایشی) word
Ammonia, Methane and Hydrogen for Gas Turbines pdf
آمونیاک، متان و هیدروژن برای توربین های گاز word
Theoretical and experimental analysis of cross wedge rolling process pdf
آنالیز تحلیلی و تجربی فرایند نورد گوه ای عرضی word
Vibration Reduction of a Bearingless Helicopter Rotor with Composite Tailored Couplings pdf
کاهش ارتعاش یک روتور بدون یاتاقان هلی‌کوپتر با استفاده از اتصالات متناسب کامپوزیتی word
PREDICTION OF IRRADIATION EMBRITTLEMENT IN WWER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL MATERIALS pdf
پیش بینی شکنندگی تابشی در مواد محفظه فشار راکتور WWER-440 word
Technical Note Mass transfer rate of a first-order chemical reaction on a wall at high Schmidt numbers pdf
Improvement of in vitro titanium bioactivity by three different surface treatments pdf
بهبود زیست فعالی تیتانیوم در شرایط ازمایشگاهی با استفاده از سه روش متفاوت اماده سازی سطح word
اثرات عملیات حرارتی متداول بر مقاومت به سایش فولاد ابزار AISI H13 word
Prediction of Bias-Ply Tire Deflection Based on Tire Size, Inflation Pressure and Vertical Load pdf
پيش بيني انحراف لايه مورب در تاير براساس اندازه تاير، فشار تورم و بار عمودي word
An optimization technique for the balancing of spatial mechanisms pdf
یک روش برای بهینه سازی ترازش مکانیزم های سه بعدی word
Mechanical Model for Vegetal Fibers-Reinforced Composite Materials pdf
مدل مکانیکی مواد کامپوزیت تقویت شده توسط الیاف گیاهی word
Effect of Various Fillers on Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Polymer Composites: A Review pdf
Energy Consumptions of Different Building Heating Systems for Various Meteorological Regions of Iran: A Comparison Study pdf
مصارف انرژی مربوط به سیستم های گرمایشی ساختمان در مناطق مسکونی مختلف ایران یک تحقیق قیاسی word
مشخصات انتقال حرارت جابجایی نانوسیالات تحت جریان آرام و آشفته word
Sensor-in-the-loop tractor stability control: Look-ahead attitude prediction and field tests pdf
کنترل پایداری تراکتور حس گر – در – لوپ : پیش بینی دیدگاهی پیش رفته و تست های میدانی word
Clearance Optimization of Piston/Cylinder Pair Based on Virtual Prototype of Axial Piston Pump pdf
Natural convection heat transfer from an inclined wavy plate in a bidisperse porous medium pdf
همرفت طبیعی گرما از یک صفحه ی نامنظم (wavy) شیب دار بوسیله ی یک مشعل منفذ دار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید