مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 11)

جریان لغزشی نقطه سکون: حل دقیق معادلات ناویر- استوکس word
Thermal performances of condensing boilers pdf
عملکرد حرارتی دیگ های چگالشی word
The Energy and Exergy Analysis of Single Effect Absorption Chiller pdf
تحلیل انرژی و اکسرژی چیلر جذبی تک اثره word
Velocity analysis for layered viscosity model under thin film lubrication pdf
تحلیل سرعت در مدل گرانروی لایه ای تحت فیلم نازک word
Fluid-structure interactions and flow induced vibrations: A review pdf
برهم کنش های سیال -سازه و ارتعاشات ناشی از جریان: بصورت مروری word
Analysis of Panel Flutter by Chebyshev Polynomials pdf
آنالیز ارتعاش صفحه (پنل) به وسیله چندجمله ای های چبیشف word
INTERMETALLIC Ni3Al-BASE ALLOY: A PROMISING MATERIAL FOR TURBINE BLADES pdf
آلیاژ بین فلزی پایه Ni3Al: آلیاژی جدید و مناسب برای پره های توربین word
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications pdf
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران word
An edge-based smoothed XFEM for fracture in composite materials pdf
روش XFEM هموار شده مبتنی بر لبه برای بررسی پدیده گسیختگی در مواد کامپوزیتی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید