Skip Navigation Links

 مقالات ترجمه شده متنوعی در زمینه زیست شناسی سلولی و مولکولی یا مرتبط با زیست شناسی در پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) برای دانلود ارائه شده است. لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی در ادامه همین صفحه قابل مشاهده است. در لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید عنوان انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی، عنوان فارسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی و سایر مشخصات مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی اعم از ناشر و نویسنده مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی را مشاهده نمایید. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی یا اصل مقاله کنفرانسی زیست شناسی سلولی و مولکولی را به صورت رایگان دانلود نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید چکیده انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی و ترجمه فارسی چکیده مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی را ملاحظه نمایید. 

 پس از دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید اقدام به خرید مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی نمایید. برای خرید مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی مورد نظر خود را دانلود نمایید.

این مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Word تایپ شده است. دانشجویان رشته مهندسی زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانند از فایل Word ترجمه مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند.

لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی برای شما ایمیل می شود. لینک دانلود محصولات خریداری شده در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود.

تعداد بازدید : 17728

Increasing Potential of HER3 Signaling in Colon Cancer Progression and Therapy pdf
افزایش پتانسیل سیگنالینگ HER3 در درمان و پیشرفت سرطان روده بزرگ word
Mechanism of Membrane Damage by Streptolysin-O pdf
مکانیسم آسیب غشایی از طریق Streptolysin – O word
Phagocytes part2: Neutrophils pdf
بخش دو فاگوسیتها نوتروفیل ها word
Oncogenic ERBB3 Mutations in Human Cancers pdf
جهش های سرطانزای ERBB3 در سرطان های انسانی word
Transcriptional Control of Endothelial Cell Development pdf
کنترل رونویسی تکوین سلول اندوتلیال word
Conjugative Plasmid Transfer in Gram-Positive Bacteria pdf
انتقال پلاسمید کونژوگه در باکتری های گرم مثبت word
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates pdf
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات) word
A new player in the puzzle of filovirus entry pdf
نقش جدید در پازل ورود فلاوی ویروس ها word
Bioinformatics and Intellectual Property Protection pdf
بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری word
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا word
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T pdf
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا word
From 3D cell culture to organs-on-chips pdf
از کشت سلولی سه بعدی تا ساختارهای اندام روی تراشه word
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei pdf
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer pdf
زیست مولکولی عفونت پاپیلوماویروس انسانی و سرطان گردن رحم word
A structural perspective on Mediator function pdf
نگاه ساختاری به عمل مدیاتور word
Regulation of Transcript Elongation pdf
تنظیم طویل شدن رونوشت word
The cellular and molecular biology of conifer embryogenesis pdf
زیست شناسی سلولی و مولکولی امبریوژنز در کاج word
Function of transcription factors at DNA lesions in DNA repair pdf
عملکرد فاکتورهای رونویسی در آسیب های DNA در ترمیم DNA word
Four faces of cellular senescence pdf
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی word
Reduction of ferric iron in synthetic medium amended with acetate as a sole carbon source pdf
کاهش آهن فریک در یک واسطه مصنوعی اصلاح شده توسط استات به عنوان تنها منبع کربن word
Molecular Markers for Breast Cancer: Prediction on Tumor Behavior pdf
ماركرهاي مولكولي برای سرطان پستان: پيش بيني رفتار تومورها word
Advances in Targeting HER3 as an Anticancer Therapy pdf
پیشرفت ها در هدف گیری HER3 به عنوان یک درمان ضد سرطان word
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer pdf
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان word
A Novel Mutation of the TAZ Gene in Barth Syndrome: Acute Exacerbation after Contrast-Dye Injection pdf
موتاسیون جدید در ژن TAZ در سندرم Barth: وضعیت حاد پس از تزریق رنگ افتراقی word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید